Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. (redakcja, Jerzy Lileyko)(Seria Źródła i Monografie Tow. Naukowego KUL)( Kresoviana)

Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Redakcja, Jerzy Lileyko Seria: Źródła i Monografie Tow. Naukowego KUL Lublin 2000, TN KUL ISBN: 83-87703-38-9 Str. 747 Oprawa broszurowa, 24 cm Liczne czarno-białe ilustracje poza tekstem Stan db+ (otarcia rogów opr., lekkie zagięcia rogów opr., lekkie przybr. obcięć)

Kod producenta: 83-87703-38-9

Cena: 46.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. 

Redakcja, Jerzy Lileyko

Seria: Źródła i Monografie Tow. Naukowego KUL

Lublin 2000, TN KUL

ISBN: 8387703389

Str. 747

Oprawa broszurowa, 24 cm

Liczne czarno-białe ilustracje poza tekstem

Stan db+ (otarcia rogów opr., lekkie zagięcia rogów opr., lekkie przybr. obcięć)

 

                         Spis treści:

 

S. Kiczuk, Otwarcie sesji. Korzenie tożsamości

J. Lileyko, Wprowadzenie w problematykę

T. Bernatowicz, Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII wieku

R. M. Kundel, Późnogotyckie cerkwie na zachodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego

K. Makowska, Praga-Kraków-Wilno. Wspólne inspiracje artystyczne. Benedykt Ried (Reit) w Wilnie?

I. Rolska-Boruch, Wotum czy apoteoza rodu Lubomelskich z najstarszym widokiem Lublina? Uwagi wstępne

J. Wrabec, Na architekturę Kresów Wschodnich spojrzenie znad Odry czyli architektura barokowa dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej w krajobrazie kulturowym Europy Środkowej

P. Krasny, Sztuka cerkiewna na ziemiach polskich w XVIII wieku. Kilka uwag terminologicznych

B. Kołosok, Sakralna architektura Łucka w XVI-XVII wieku

M. Brykowska, Ze studiów nad architekturą z początku XVII wieku wokół Tarnopola

W. Glinik, Architektura sakralna Mohylewa w XVII wieku

R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozważania wstępne

W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku. Z warsztatu XVII-wiecznego cieśli

A. J. Frejlich, Problem obrazu religijnego w protestancko-katolickiej dyskusji na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku

M. Kaleciński, Wzory graficzne malarstwa Iwana Rutowicza i Jowy Kondzelewicza

B. Jamska, Nieznany obraz Opłakiwanie w kościele Brygidek w Grodnie

A. J. Jaroszewicz, Rzeźba ołtarzowa na ziemiach białoruskich w pierwszej połowie XVII wieku

H. Samsonowicz, Kaplica św. Kazimierza w Wilnie i uroczyste przeniesienie relikwii świętego w 1636 roku

M. Kałamajska-Saeed, Kościół Brygidek w Grodnie

Z. Bania, Pojęcie rezydencji w architekturze polskiej XVII i XVIII wieku na przykładzie Podworzec i Brodów

D. J. Kuty, Etapy budowy pobernardyńskiego kościoła w Grodnie

L. Šinkūnaitė, Program ikonograficzny zespołu klasztoru kamedułów w Pożajściu

J. Kowalczyk, Pałace i dwory późnobarokowe w mieście sejmowym Grodnie

J. Paszenda SJ, Wpływ pożarów Wilna na architekturę późnego baroku

A. Betlej, Uwagi na temat twórczości architektonicznej Pawła Giżyckiego. Zarys katalogu dzieł

K. Guttmejer, Kościół Świętej Trójcy w Wołczynie. Próba określenia inspiracji architektonicznej i autorstwa

J. Nieciecki, Malowidła ścienne Antoniego Herliczki w kościele pw. św. Andrzeja w Słonimiu

J. Gajewski, Lwowska rzeźba rokokowa. Kilka uwag do zagadnienia genezy

J. Sito, Lwów jako centrum rzeźbiarskie w pierwszej połowie XVIII wieku

M. Matuŝakaitė, Działalność artystyczna Tomasza Podhayskiego na Litwie

A. J. Baranowski, Rola rodzin magnackich w osiemnastowiecznych uroczystościach koronacyjnych na wschodnich terenach Rzeczypospolitej

A. Badach, Pogrzeby serc na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Wprowadzenie do zagadnienia i postulaty badawcze

B. Noworyta-Kuklińska, Srebrny komplet ołtarzowy Jana Gotfryda Schlaubitza z bazyliki leżajskiej

W. F. Morozow, Kształtowanie się klasycyzmu w architekturze Białorusi pod koniec XVIII wieku

L. Kornikowa, Białoruskie Muzeum Historii Religii w Grodnie. Oficjalny program i jego realizacja

D. Śladecki, Zagadnienie inwentaryzacji cmentarzy jednowyznaniowych i wielowyznaniowych na Białorusi i Ukrainie

R. Brykowski, Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego poza Granicami Kraju Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” kwiecień 1993-kwiecień 1998 38.

J. Lileyko, Podsumowanie sesji

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie