Gułag Applebaum Anne (2005)

Applebaum Anne Gułag Z angielskiego przełożył Urbański Jakub Warszawa 2005, Wyd. Świat Książki ISBN: 83-7391-304-1 Str. 624 Oprawa tekturowa, 25 cm Ilustracje w tekście i poza tekstem Stan bdb. [ŁADNY EGZ.].

Kod producenta: 83-7391-304-1

Cena: 20.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Applebaum Anne 

Gułag 

Z angielskiego przełożył Urbański Jakub

Warszawa 2005, Wyd. Świat Książki

ISBN: 83-7391-304-1

Str. 624

Oprawa tekturowa, 25 cm

Ilustracje w tekście i poza tekstem

Stan bdb. [ŁADNY EGZ.].


                Spis treści:I. Po­cząt­ki Gu­ła­gu - lata 1917-1939

Roz­dział 1. Po­cząt­ki bol­sze­wi­zmu

Roz­dział 2. Pierw­szy obóz Gu­ła­gu

Roz­dział 3. 1929 - wiel­ki punkt zwrot­ny

Roz­dział 4. Kanał Bia­ło­mor­ski

Roz­dział 5. Eks­pan­sja obo­zów

Roz­dział 6. Wiel­ki Ter­ror i jego na­stęp­stwa

II. Życie i praca w obo­zach

Roz­dział 7. Aresz­to­wa­nie

Roz­dział 8. Wię­zie­nie

Roz­dział 9. Trans­port, przy­by­cie, se­lek­cja

Roz­dział l0. Życie w obo­zach

Roz­dział 11. Praca w obo­zach

Roz­dział 12. Kary i na­gro­dy

Roz­dział 13. Straż­ni­cy

Roz­dział 14. Więź­nio­wie

Roz­dział 15. Ko­bie­ty i dzie­ci

Roz­dział l6. Umrzy­ki

Roz­dział 17. Stra­te­gie prze­trwa­nia

Roz­dział 18. Bunt i uciecz­ka

III. Apo­geum i zmierzch obo­zo­we­go kom­plek­su prze­my­sło­we­go 1940-1986

Roz­dział 19. Po­czą­tek wojny

Roz­dział 20."Obcy"

Roz­dział 21. Amne­stia i jej kon­se­kwen­cje

Roz­dział 22. Apo­geum obo­zo­we­go kom­plek­su prze­my­sło­we­go

Roz­dział 23. Śmierć Sta­li­na

Roz­dział 24. Re­wo­lu­cja zeków

Roz­dział 25. Od­wilż i zwol­nie­nia

Roz­dział 26. Epoka dy­sy­den­tów

Roz­dział 27. Lata osiem­dzie­sią­te: bu­rze­nie po­mni­ków

Epilog

Pa­mięć

Aneks

Ilu?

Przypisy

Bibliografia

Słowniczek terminologii łagierskiej i języka więziennego

Źródła ilustracji

Indeks osób

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie