Żydzi w Małopolsce Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego Praca zbiorowa pod red. Feliksa Kiryka (1991)

​Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego Praca zbiorowa pod red. Feliksa Kiryka ​Przemyśl 1991, P-WIN ISBN: 8300035672​ Str. 363, [1] Oprawa broszurowa, 24 cm Tabele Stan: bdb- (lekkie otarcia pow. opr.)

Kod producenta: 8300035672

Cena: 19.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego 

Praca zbiorowa pod red. Feliksa Kiryka

Przemyśl 1991, P-WIN

ISBN: 8300035672

Str. 363, [1]

Oprawa broszurowa, 24 cm

Tabele

Stan: bdb- (lekkie otarcia pow. opr.)


                     Z TREŚCI:


Feliks K i r y k, Franciszek L e ś n i a k, Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku 

Alicja F a l n i o w s k a-G r a d o w s k a, Sędziowie żydowscy w województwie krakowskim w XVI-XVIII wieku 

Stanisław Gr z y b o w s k i, Epitafia żydowskie w Polsce doby sarmatyzmu. Studium porównawcze 

Renata Z u r k o w a, Udział Żydów krakowskich w handlu książką w pierwszej połowie XVII wieku 

Jan K r u k o w s k i, Zydzi a krakowska młodzież' szkolna w XVII wieku 

Zenon G u l d o n, Ludność żydowska w miastach małopolskich w drugiej połowie XVII wieku 

Henryk S u c h o j a d, 4 problematyki stosunków sejmików małopolskich do ludności żydowskiej w drugiej połowie XVII wieku  

Jerzy M o t y l e w i c z, Żydzi w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku  

Zdzisław B u d z y ń s k i, Ludność żydowska zachodniej części Rusi Czerwonej w drugiej połowie XVIII wieku (według źródeł kościelnych) 

Józef P ó ł ć w i a r t e k, Skupiska żydowskie w Galicji u schyłku XVIII wieku 

Ewa D a n o w s k a, Poglądy Tadeusza Czackiego na kwestię żydowską

Jerzy P i w e k, Rola Żydów w gospodarce wielkiej własności ziem-skiej między Wisłą a Pilicą w latach 1815-1864  

Elżbieta H o r n, Kwestia żydowska w obradach Galicyjskiego Sej-mu Krajowego pierwszej kadencji (1861-1866)...

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie