Szukaj

Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych część 2, Zarządzanie i ekonomia [red. nauk. Przemysław Banasik, Roman Sobiecki](2016)

WRÓĆ DO KATEGORII
Cena:

12.00

Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych część 2, Zarządzanie i ekonomia

red. nauk. Przemysław Banasik, Roman Sobiecki 

Warszawa 2016, Wydawnictwo C. H. Beck

ISBN: 9788325584597

Str. XXVI, 236

Oprawa tekturowa, 24 cm

Tabele

Stan bdb.

 

                 Spis treści:

Wprowadzenie IX

Wykaz skrótów XI

Wykaz wybranej literatury  XIII

Część I. Zarządzanie – sprawność organizacyjna

Rozdział I. Przesłanki i uwarunkowania nowoczesnego zarządzania – implikacje dla wymiaru sprawiedliwości (Barbara Bojewska)  3

§ 1. Wprowadzenie 3

§ 2. Znaczenie i uwarunkowania organizacji nowoczesnej 5

§ 3. Uwarunkowania nowoczesnego zarządzania  7

§ 4. Nowoczesne zarządzanie na przykładzie organizacji sieciowej 10

§ 5. Podsumowanie  12

Rozdział II. Zaangażowanie społeczne a oczekiwania interesariuszy wymiaru sprawiedliwości (Przemysław Banasik)  15

§ 1. Wprowadzenie  15

§ 2. Sąd zaangażowany społecznie a zaangażowany społecznie wymiar sprawiedliwości  17

§ 3. Interesariusze sądu społecznie zaangażowanego  20

§ 4. Koncepcje i instrumenty służące budowie zaangażowania społecznego sądów  26

§ 5. Podsumowanie  29

Rozdział III. Transformacja wymiaru sprawiedliwości w kierunku organizacji otwartej (Barbara Dobiegała-Korona) 31

§ 1. Wprowadzenie  31

§ 2. Istota organizacji otwartej  32

§ 3. Identyfikacja interesariuszy i oczekiwanych przez nich wartości  36

§ 4. Wartości i cele odbiorców (konsumentów) usług obszaru sprawiedliwości  39

§ 5. Wartości i cele inwestorów z obszaru sprawiedliwości  41

§ 6. Wartości i cele pracowników obszaru sprawiedliwości  43

§ 7. Wartości i cele społeczności lokalnej  45

§ 8. Podsumowanie  47

Rozdział IV. Sąd jako organizacja ucząca się w dobie oczekiwań społecznych (Łukasz Sienkiewicz)  49

§ 1. Wprowadzenie 49

§ 2. Koncepcja organizacji uczącej się  49

I. Cechy organizacji uczącej się  49

II. Organizacja ucząca się w sektorze publicznym  53

III. Organizacja ucząca się a zarządzanie pracownikami 54

1. Generowanie wiedzy przez pracowników 54

2. Przemiana wiedzy ukrytej w jawną 55

3. Dzielenie się wiedzą 57

§ 3. Narzędzia zarządcze wspierające proces uczenia się organizacji  58

I. Koncepcja benchlearningu  58

II. Balanced Scorecard i zarządzanie jakością 59

III. Profile kompetencyjne w organizacji uczącej się61

IV. Narzędzia diagnostyczne  63

§ 4. Podsumowanie  64

Rozdział V. Propozycja benchmarkingu sieci współpracy organizacji wymiaru sprawiedliwości (Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska)  67

§ 1. Wprowadzenie  67

§ 2. Benchmarking – metoda poprawy efektywności organizacji  68

§ 3. Sieć współpracy organizacji wymiaru sprawiedliwości  75

§ 4. EFQM Business Excellence Model – narzędzie samooceny w dążeniu do doskonałości 78

§ 5. Podsumowanie  83

Rozdział VI. Benchmarking w badaniach nad kulturą organizacyjną w sądownictwie (Jakub Brdulak) 85

§ 1. Wprowadzenie  85

§ 2. Kultura organizacyjna w organizacji  85

§ 3. Benchmarking  87

§ 4. Badania kultury organizacyjnej w sądownictwie – założenia  88

§ 5. Wyniki badań dla sekcji A – poziom satysfakcji pracowników  90

§ 6. Podsumowanie  93

Rozdział VII. Innowacje zarządcze w wymiarze sprawiedliwości w dostosowaniu do potrzeb społeczeństwa (Agnieszka A. Szpitter)  95

§ 1. Wprowadzenie  95

§ 2. Potrzeby społeczeństwa jako wytyczne do budowania strategii działania wymiaru sprawiedliwości  96

§ 3. Zastosowanie fraktalnego modelu tercji organizacji do strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości 98

§ 4. Biuro obsługi interesanta jako innowacja zarządcza w wymiarze sprawiedliwości – case study  103

§ 5. Podsumowanie  105

Rozdział VIII. Pomiar dokonań w systemie sądownictwa w Polsce (Bartłomiej Nita)  107

§ 1. Wprowadzenie  107

§ 2. Geneza i istota zrównoważonej karty wyników  108

§ 3. Zrównoważona karta wyników w sądownictwie  112

§ 4. Pomiar wartości usług publicznych w systemie sądownictwa  114

§ 5. Podsumowanie  119

Rozdział IX. Wizerunek przestrzeni wymiaru sprawiedliwości – perspektywa wewnętrzna – wyniki badań (Katarzyna Majchrzak)  121

§ 1. Wprowadzenie  121

§ 2. Wizerunek organizacji – istota koncepcji  121

§ 3. Cel badania  122

§ 4. Grupa badawcza 122

§ 5. Postrzeganie przestrzeni wymiaru sprawiedliwości – wyniki badań (ogółem)  125

§ 6. Postrzeganie przestrzeni wymiaru sprawiedliwości – wyniki badań w podziale na stanowiska pracy, staż pracy, miejsce pracy, płeć  130

I. Stanowisko pracy  130

II. Miejsce pracy 130

III. Płeć  132

IV. Staż pracy 132
§ 7. Interesariusze wymiaru sprawiedliwości  132

§ 8. Tożsamość wymiaru sprawiedliwości 135

§ 9. Podsumowanie  137

Część II. Ekonomia – efektywność

Rozdział X. Ryzyko zmian prawa w kontekście oczekiwań społecznych (Agata Adamska)  141

§ 1. Wprowadzenie  141

§ 2. Oczekiwania społeczne – efemeryczna podstawa kształtowania prawa 141

§ 3. Kwestia dopasowania prawa do oczekiwań społecznych  144

§ 4. Ryzyko zmian prawa jako zagrożenie dla jego implementacji  146

§ 5. Podsumowanie 147

Rozdział XI. Oczekiwania przedsiębiorców odnośnie minimalizowania ryzyka prawnego (niepewności prawnej) (Piotr Dominiak)  149

§ 1. Wprowadzenie  149

§ 2. Problemy definicyjne  150

§ 3. Oczekiwania minimalizacji ryzyka prawnego przez przedsiębiorców w świetle badań i doświadczeń  153

I. Oczekiwania dotyczące procesu stanowienia prawa 156

II. Oczekiwania dotyczące procesu stosowania prawa  158

III. Oczekiwania dotyczące procesu egzekwowania prawa  161

§ 4. Podsumowanie  161

Rozdział XII. Organizacja wymiaru sprawiedliwości a poziom kapitału społecznego – wzajemne oddziaływanie instytucji formalnych i nieformalnych (Bartosz Pilitowski, Stanisław Burdziej)  163

§ 1. Wprowadzenie  163

§ 2. Kapitał społeczny i zaufanie – kwestie terminologiczne  163

§ 3. Dynamiczne ujęcie legitymizacji  164

§ 4. Związek działań instytucji z poziomem jej legitymizacji w społeczeństwie 165

§ 5. Instytucje formalne i nieformalne – wyniki badań własnych  166

§ 6. Kontakt z sądem jako forma edukacji prawnej  169

§ 7. Budowanie kapitału społecznego w praktyce 171

§ 8. Podsumowanie  173

Rozdział XIII. Zmiana instytucjonalnych oczekiwań wobec wymiaru sprawiedliwości (Przemysław Hensel)  175

§ 1. Wprowadzenie  175

§ 2. Reprodukcja instytucji i logiki instytucjonalne  176

§ 3. Zmiana oczekiwań wobec wymiaru sprawiedliwości  178

§ 4. Podsumowanie  184

Rozdział XIV. Koncepcja badania i analizy efektywności sądów powszechnych (Zbigniew Krysiak, Tomasz Strąk) 187

§ 1. Wprowadzenie  187

§ 2. Przesłanki i uwarunkowania efektywności działania sądów  188

§ 3. Charakterystyka usług realizowanych przez sądy powszechne  195

§ 4. Model oceny efektywności sądów  196

§ 5. Mierniki efektywności sądów ich analiza i symulacja metodą Monte Carlo   202

§ 6. Podsumowanie 204

Rozdział XV. Uwagi wprowadzające dotyczące wybranych uwarunkowań racjonalności wydatkowania środków publicznych w kontekście funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości z perspektywy nauk ekonomicznych (Marcin Wojtysiak-Kotlarski)  205

§ 1. Wprowadzenie  205

§ 2. Dyskusja wokół terminu „racjonalność”  205

§ 3. Rola państwa w gospodarce jako kontekst dla funkcjonowania sądownictwa  209

§ 4. Wstępne uwagi odnośnie do wyzwań dla funkcjonowania systemu sądowniczego w Polsce  211

§ 5. Podsumowanie  213

Rozdział XVI. Niezależność sądownictwa – czy tego oczekuje gospodarka? Przykład krajów postsocjalistycznych (Katarzyna Metelska-Szaniawska)  215

§ 1. Wprowadzenie  215

§ 2. Niezależność sądownictwa a gospodarka – teoretyczne podstawy zależności  217

§ 3. Pomiar niezależności sądownictwa 221

§ 4. Badanie empiryczne znaczenia niezależności sądownictwa konstytucyjnego w krajach postsocjalistycznych  227

§ 5. Podsumowanie  234

​Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych część 2, Zarządzanie i ekonomia​ red. nauk. Przemysław Banasik, Roman Sobiecki​ Warszawa 2016, Wydawnictwo C. H. Beck ISBN: 9788325584597​ Str. XXVI, 236​ Oprawa tekturowa, 24 cm Tabele Stan bdb.​

Zamówienie powyżej 99 zł - WYSYŁKA GRATIS / Przesyłka kurierska / Paczkomaty / Odbiór w antykwariacie w ciągu 1-2 dni roboczych [od ręki - tel. 22 646 06 44] / Metody płatności: karta, gotówka, przelew, PayPal, za pobraniem / Więcej o warunkach wysyłki: tutaj

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów