​Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w.​ Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi​ (Red. Renata Dutkowa, Julian Dybiec, Leszek Hajdukiewicz​)

​Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w.​ Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi​ Red. Renata Dutkowa, Julian Dybiec, Leszek Hajdukiewicz​ Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Str. 327 Oprawa płócienna, oboluta, 24 cm 1 fot. czarno-biała ​ Stan bdb. (niew. otarcia kraw. obwol.).

Kod producenta: 1

Cena: 19.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi 

Red. Renata Dutkowa, Julian Dybiec, Leszek Hajdukiewicz

Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

Str. 327 

Oprawa płócienna, oboluta, 24 cm 1 fot. czarno-biała 

Stan bdb. (niew. otarcia kraw. obwol.).

                  Spis rzeczy: 

Spis treści Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 7 

I. Z dziejów szkolnictwa i kultury umysłowej doby Oświecenia 

Mieczysław K li m owi c z: Człowiek polskiego Oświecenia wobec historii 9

Jan Trzynadlowsk i: Powieść w polskiej tradycji literackiej XVIII i XIX wieku . . . . . 21 

Stanisław S a l m o n o w i c z: Wkład Torunia do kultury Oświecenia w Polsce . . . . . . . . . . . . 27 

Helena Madurowicz-Urbańska: Feliks Łoyko publicysta „Monitora" i jego program rozwoju gospodarczego Polski . . . . 37 

Tadeusz S ł o w i k o w s k i: Postęp czy regres w nauczaniu historii na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku . . . . . . 53

Kamilla M r o z o w s k a: U progu nowej ery. Dyskusja nad statutem Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1806-1808 . . . . . . 65

Ludwik P i e c h ni k: Rzut oka na powstanie, rozwój i likwidację jezuic-kiego Collegium Nobilium w Wilnie . . . . . . . 81 

Czesław Major e k: Działalność oświatowa Jana Franciszka Hoffmanna w Galicji (1778-1791) . 97 

II. Szkice z przeszłości szkolnictwa i nauki XIX i XX w. 

Henryk Bar y c z: U świtu nowoczesnej polonistyki uniwersyteckiej . . 109 

Leszek H a j d uki e w i c z: Geneza i początki Polskiej Szkoły Nauk Po-litycznych w Krakowie . . . 127 

Tadeusz Nowa c k i: Wyniki pierwszego okresu pracy Instytutu Agronomicznego w Marymoncie . . . . . . 161

 Janina B i e n i.a r z ó w n a: Z problemów kształcenia kadry technicznej dla przemysłu w XIX w. . . . . . . . . 171 

Stanisław K o n a r s k i: Trudne miesiące warszawskiego szkolnictwa (październik 1944—styczeń 1945) . . 181 

III. Sylwetki polskich działaczy oświatowych i pedagogicznych XIX i XX w. 

Wincenty Danek: Józef Ignacy Kraszewski o szkole, oświacie, nauczycielach i wychowaniu . . 203 

Mieczysław K ar a ś: Bronisław Trentowski o języku polskim (kartka z dziejów kultury polskiej w XIX w.) . 211 

Renata D ut k o w a: Jeden trudny żywot nauczycielski (Michał Maciejowski) . . . . . . . . . 221 

Wiesław B i e ń k o w s k i: Udział działaczy socjalistycznych w pracy kulturalno-oświatowej w Galicji na przełomie XIX i XX w. . . . . 237 

Ryszard W r oc z y ń s k i: Wkład Mariana Falskiego do badań nad historią oświaty . . . 245 

IV. Studia Polaków zagranicą w XIX w. 

Stanisław B r z o z o w s k i: Polacy u Albrechta Daniela Thaera w Moeglin 253 

Julian Dybiec: Kształtowanie się polskiej wiedzy o duńskich uniwersytetach ludowych . . 265 

V. Dwie karty z historii polskiego ruchu wydawniczego 

Zbigniew J a b ł o ń s k i: Z działalności wydawniczej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego . . . . . . . 283 

Wiktor W e i n t r a u b: „Biblioteka Narodowa" ongiś a dziś. Szkic profilu 299 

Halina Z a l e s k a: Bibliografia prac prof. dr. Jana Hulewicza 1929-1975 309 

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie