Sprawozdanie komisji ankietowej Badania warunków i kosztów produkcji oraz wymiany t. V Węgiel (1928)

​Sprawozdanie komisji ankietowej Badania warunków i kosztów produkcji oraz wymiany, t. V. Węgiel Warszawa 1928, Nakładem Pezydjum Rady Ministrów Str. 437, [1] Oprawa broszurowa, oryginalna, 24 cm Tabele, wykresy, rozkładana mapka poza tekstem Stan bdb-. (lekkie otarcia okładki).

Kod producenta: 1

Cena: 40.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Sprawozdanie komisji ankietowej Badania warunków i kosztów produkcji oraz wymiany, t. V. Węgiel

Warszawa 1928, Nakładem Pezydjum Rady Ministrów

Str. 437, [1]

Oprawa broszurowa, oryginalna, 24 cm

Tabele, wykresy, rozkładana mapka poza tekstem

Stan bdb-. (lekkie otarcia okładki).


                        Treść:


Polskie Zagłębie Węglowe

Światowe wydobycie węgla i wydobycie Polski

Struktura górnictwa węglowego i podział oraz podział wg przynależności do kapitałów

Zdolność wydobywcza kopalni

Gospodarka pracą ludzką, materjałami, urządzeniami. Adm. Zrzeszenia Przemysłu

Wyniki ekspertyzy technicznej

Stan czynnika pracy

Warunki płac

Płace robotników w kopalniach, niezawierających umowy zbiorowej

Naukowa organizacja pracy górnika 

Płace a wydajność i ceny węgla 

Przykładowa ilustracja systemu premij

System premij a wydajność i bezpieczeństwo pracy

Premie do płac

Koszty utrzymania a płace robotnicze i pracownicze 

Zarobki urzędnicze

Wynagrodzenie Rad Nadzorczych i Dyrekcyj 

Czas pracy 

Stosunki narodowościowe Przedstawicielstwo pracownicze 

Wizytacja zakładów górniczych i przemysłowych

Wysokość podatku dochodowego a stan rodzinny płatników-pracowników

Resume 

Koszty wydobycia węgla

A. Analiza kosztów wydobycia zbadanych kopalń 

Analiza metod kalkulacji kosztów własnych przedsiębiorstw zbadanych 

Analiza cyfrowa zbadanych kopalń 

a) Podział kosztów ogólnych na Górnym Śląsku 

b) Zaliczanie materiałów ruchu na Górnym Śląsku 

c) Kalkulacja w kopalniach Zagłębia Dąbrowskiego 

d) Zaliczanie materjłów ruchu w Zagłębiu Dąbrowskiem 

e) Język księgowości i kalkulacji

Zagadnienie inwestycyj, zaliczanych do kosztów ruchu Analiza kosztów własnych kopalń badanych . B. Analiza kosztów własnych w układzie technicznym 

C. Koszty własne w układzie gospodarczym w przedsiębiorstwach mie-szanych i czysto węglowych, zagłębiami 

D. Koszty własne w świetle koniunktur gospodarczych 

E. Koszty własne według rejonów geologicznych 

F. Kalkulacja zbiorcza

G. Kopalnie państwowe i komunalne 

H. Koszty własne i osiągnięte ceny sprzedażne kopalń L Koszty własne kopalń w 1927 r.

J. Porównanie kosztów własnych wydobycia Polski i Zagranicy

Resume

Zbyt węgla 

Przepisy o reglamentacji obrotu węglem 

Podaż i popyt 

Ceny

II. Wolny handel węglem 

III. Konwencje węglowe i kartelizacja

Licencje konwencyjne wysyłkowe - Ceny 

IV. Koszty sprzedaży i ceny Sprawy komunikacyjne

A. Polityka taryf kolejowych wewnętrznych 

B. Polityka taryf kolejowych na wywóz 

C. Rozbudowa nowych linij kolejowych i dworców przetokowych

Finanse i dochodowość 

Udział kapitałów zagranicznych i krajowych 

Kredyt długoterminowy 

 Kredyt dyskontowy 

Wysokość kapitału zakładowego 

Majątek inwestycyjny Inwestycje 

Amortyzacja Dochodowość 

Tablice bilansów 

Stwierdzenia Wnioski 

Zdanie odrębne

Odpowiedź Sprawozdawcy na zarzuty mniejszości

Przemówienie pana Zdatiowskiego 

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie