Specjalizacja polskich portów morskich (1946)

Specjalizacja polskich portów morskich Protokół obrad oraz referaty zgłoszone na I. Konferencję Naukowej Komisji Morskiej Instytutu Bałtyckiego w Bydgoszczy 14.15.VI.1946 Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1946, Inst. Bałtycki Str. XX, 255 Oprawa broszurowa, 20 cm Stan bdb-. (piecz. na str. potyt. i ost., małe zabrudzenia i otarcia kraw. okładki).

Kod producenta: 1

Cena: 28.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Specjalizacja polskich portów morskich

Protokół obrad oraz referaty zgłoszone na I. Konferencję Naukowej Komisji Morskiej Instytutu Bałtyckiego w Bydgoszczy 14.15.VI.1946

Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1946, Inst. Bałtycki

Str. XX, 255

Oprawa broszurowa, 20 cm

Stan bdb-. (piecz. na str. potyt. i ost., małe zabrudzenia i otarcia kraw. okładki).


                             Spis treści:


PRZEDMOWA Porządek obrad 

Naukowa Komisja Morską, członkowie i współpracownicy 

Uczestnicy I. konferencji Nauk. Komisji Morskiej Inst. Bałtyckiego  Sekretariat konferencji

PROTOKÓŁ OBRAD I. KONFERENCJI NAUKOWEJ KOMISJI MORSKIEJ INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO DN. 14. i 15. VI. 1946 Przemówienia: dr J. Borowik, str. 3; inż. Cz. Klarner, str. 4; dr A. Wielopolski, str. 4; mgr Zb. M i ł o-b ę d z k i: ZARYS PODSTAW EKONOMICZNYCH DO ZAGADNIEŃ SPECJALIZACJI PORTÓW (Wstęp, Faktor techniczny w specjalizacji portów, Faktor ekonomiczny w specjalizacji portów, Komunikacja zaplecza z portami, Długofalowy ,program specjalizacji portów, Podstawowe zagadnienia dla programu długofalowego), str. 7; dyr. M. Mysłowski, str. 20; prof. T. Ocioszyński, str. 22; dyr. J. Wojnar, str. 24; dyr. J. Michalewski, str. 30, inż. W. Modliński, str. 31; dyr. W. Jastrzębowski, str. 32; dyr. J. Pański, str. 33; inż. E. Kwiatkowski, str. 34; prof. J. Rzóska, str. 42; dr J. Kulikowski, str. 43; prof. T. Ocioszyński, str. 46; kpt. K. Bartoszyński, str. 46; prof. B. Kasprowicz, str. 48; inż. St. Różański, str. 51; dyr. J. Pański, str. 53; prof. Fl. Barciński, str. 53; min. dr St. Jędrychowski, str. 58; dr J. Kulikowski, str. 69; dr E. Wieczorek, str. 73; dyr. P. Blitek, str. 77; mgr Cz. Augusiak, str. 79; inż. E. Horster, str. 82; dyr. M. Myslowski, str. 83; prof. Fl. Barciński, str. 84; inż. St. Różański, str. 85; inż. W. Tomaszewski, str. 88; dr A. Wielopolski, str. 90; dr D. J. Tilgner, str. 91; dr Fr. Lu-becki, str. 93; dr E. Wieczorek, str. 95; min. dr St. Jędrychowski, str. 96; prof. T. Ocioszyński, str. 103; inż. Cz. Klarner, str. 108; dr J. Borowik, str. 112. 

UCHWAŁY NAUKOWEJ KOMISJI MORSKIEJ INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO

REFERATY ZGŁOSZONE NA I. KONFERENCJĘ NAUKOWEJ KOMISJI MORSKIEJ INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO DN. 14. i 15. VI. 1946 M. M y s ł o w s k i: EKSPLOATACJA POLSKICH PORTÓW MORSKICH 

Zniszczenia wojenne i początki odbudowy, str. 121; Port w Szczecinie, str. 124; Obecny stan eksploatacji portów, str. 127; Plany rozbudowy, str. 128. 

K. Michalik: SYSTEM TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJ-NY ZAPLECZA JAKO CZYNNIK SPECJALIZACJI POLSKICH PORTÓW MORSKICH 

Położenie geograficzne portów, str. 131; Zaplecze, str. 132; Połączenia kolejowe portów z zapleczem, str. 133; Po-łączenia drogowe, str. 136; Możliwości przewozowe linii komunikacyjnych między zagłębiem przemysłowym a portami, str. 137; Inne połączenia komunikacyjne, str. 138. 

T. O c i os z y ń s k i: ZAGADNIENIA 'ŻEGLUGOWO-MORSKIE NA TLE PROBLEMÓW SPECJALIZACJI POLSKICH PORTÓW MORSKICH 

 Uwagi wstępne, str. 140; Udział polskiej bandery w ob-słudze naszych portów, str. 141; Warunki współpracy statku z portem, str. 142; Tramping i żegluga liniowa w obsłudze masy ładunkowej, str. 143; Zagadnienie komasacji ładunków drobnicowych, str. 147; Zależność funkcjonalna między ładunkiem i tonażem, str. 150; Koncentracja ruchu liniowego w Gdyni, str. 152. 

J. W o j n a r: PODZIAŁ FUNKCYJ MIĘDZY PORTAMI POLSKIMI 

Polska polityka portowa do r. 1939, str. 156; Podstawy przyszłej polityki portowej, str. 159; Rola portu szczecińskiego, str. 160; Rola portów Gdynia i Gdańsk, str. 163; Zagadnienie tranzytu, str. 165. 

J. K ulik o w s k i: GDAŃSK, GDYNIA, SZCZECIN W LA-LACH 1919-1939

Uwagi wstępne, str. 167; Polityka niemiecka w stosunku do Gdańska i Szczecina przed r. 1919, str. 168; Ogólne linie rozwojowe w latach międzywojennych, str. 169; Struktura obrotów w portach Gdańską, Gdyni i Szczecina, str. 171; Analiza kierunków obrotu morskiego, str. 176; Ruch tranzytowy w portach, str. 179; Ruch statków wg bander, str. 180; Techniczne wyposażenie portów, str. 182; Tradycyjne kierunki rozwojowe w pracy handlowej portów, str. 185. 

E. Wieczorek: WĘGIEL POLSKI NA TLE SYTUACJI ŚWIATOWEJ

Możliwości produkcji węgla, str. 188; Zbyt węgla w kraju, str. 192; Możliwości eksportu węgla, str. 201; Węgiel jako klient portów morskich, str. 221; Wnioski, str. 227. W. Ławrynowic z: HUTNICTWO A PORTY MORSKIE . 

P. Blitek : PRZEŁADUNEK PRODUKTÓW PŁYNNYCH W PORTACH POLSKICH 

Uwagi wstępne, str. 236; Bazy zbiornikowe w porcie gdańskim, str. 237; Bazy zbiornikowe w porcie gdyńskim, str. 239; Bazy zbiornikowe w porcie szczecińskim, str. 240; Stan posiadania baz składowych w trzech portach, str. 241; Przewidywany wolumen obrotów morskich w zakresie produktów płynnych, str. 243.

Cz. A u g u s i a k: PERSPEKTYWY ZWIĄZKU GOSPODARCZEGO LEŚNICTWA I ROLNICTWA ORAZ OPARTYCH O NIE PRZEMYSŁÓW Z POLSKIMI PORTAMI MORSKIMI

Uwagi ogólne, str. 245; Leśnictwo i przemysł drzewny str. 246; Rolnictwo, str. 251. 

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie