Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku [red. Z. Chlewiński]

​Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku​ Red. Z. Chlewiński Gdańsk 2007, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN: 9788360083161​ Str. 589​ Oprawa broszurowa, 24 cm Ilustracje ​Stan bdb. [minimalne otarcia kraw. okładki].

Kod producenta: 9788360083161

Cena: 72.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku

Red. Z. Chlewiński

Gdańsk 2007, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

ISBN: 9788360083161

Str. 589

Oprawa broszurowa, 24 cm 

Ilustracje

Stan bdb. [minimalne otarcia kraw. okładki].

  

      [fragment wstępu]

Psychologia poznawcza w szerokim rozumieniu tego terminu to nurt w psychologii, w specyficznym rozumieniu -„paradygmat" badań, przypisujący procesom poznawczym główną rolę w opisie i wyjaśnianiu psychologicznych aspektów zachowania się człowieka. Nurt ten został zainicjowany i rozwinięty głównie przez psychologów, ale twórczo przyczynili się do tego również lingwiści, informatycy, badacze mózgu, myśliciele z kręgów współcześnie rozwijającej się filozofii umysłu oraz przedstawiciele neuronauki, dla których psychologiczna problematyka poznania stanowi znaczący przedmiot zainteresowań. W wąskim znaczeniu psychologia poznawcza dotyczy szczegółowej problematyki poznania, m.in. kwestii, jaka jest struktura umysłu (systemu poznawczego), jakie funkcje pełnią poszczególne podsystemy, w jaki sposób one współdziałają ze sobą i jak funkcjonuje struktura umysłu jako całość. Rozróżnienie na psychologię poznawczą w szerszym i wąskim znaczeniu jest nieco sztuczne, ale oddaje istniejący stan rzeczy. Na rozwój psychologii poznawczej wpłynęło wiele czynników. Patrząc wstecz z perspektywy stanu psychologii na początku XXI wieku, można zidentyfikować pewne fakty, zdarzenia w świecie nauki, które przyczyniły się do obalenia pewników behawioryzmu. Od pojawienia się rewolucji behawiorystycznej, zapoczątkowanej w drugiej dekadzie XX wieku przez Johna B. Watsona, kierunek ten rozwijał się dynamicznie. Badania eksperymentalne prowadzono prawie wyłącznie nad uczeniem się zwierząt i ludzi, zgodnie z postulatem nowego kierunku w schemacie S-R (stimulus -reactio), który stał się symbolem nowego typu nauki. Pomimo sukcesów badawczych w zakresie opisu i wyjaśnienia zachowania się zwierząt behawioryzm budził wątpliwości ze względu na swoje ograniczenia. Behawioryści drugiej połowy XX wieku stopniowo łagodzili swój pierwotny radykalizm teoretyczno-metodologiczny. Okazało się, że można badać obiektywnie wiele zjawisk, na przykład z zakresu myślenia, bez rygoryzmu behawiorystów. Wymienione tu czynniki przyczyniły się do powstania nowego poznawczego paradygmatu badań w psychologii, co rozpoczęło intensywny, dynamiczny nurt badań [...]

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie