Przed półwieczem... Ziemia lubuska w obiektywie [zdjęcia Gwido Chmarzyński, Eugeniusz Kitzmann][1997]

Przed półwieczem... Ziemia lubuska w obiektywie [zdjęcia Gwido Chmarzyński, Eugeniusz Kitzmann] Seria: Ziemie Zachodnie - Studia i Materiały nr 19 Poznań 1997, Instytut Zachodni ISBN: 83-85003-88-6 Str. 42, [2], [120 część ilustr.] Oprawa tekturowa, 30 cm 225 fotografii na 120 niepaginowanych stronach po tekście Stan bdb. [niew. otarcia kraw. opr.].

Kod producenta: 83-85003-88-6

Cena: 75.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Przed półwieczem... Ziemia lubuska w obiektywie 

[zdjęcia Gwido Chmarzyński, Eugeniusz Kitzmann] 

Seria: Ziemie Zachodnie - Studia i Materiały nr 19 

Poznań 1997, Instytut Zachodni 

ISBN: 8385003886

Str. 42, [2], [120 część ilustr.]

Oprawa tekturowa, 30 cm 

225 fotografii na 120 niepaginowanych stronach po tekście 

Stan bdb. [niew. otarcia kraw. opr.].

   

         Krótki wstęp w jęz. polskim i niemieckim. 

         [fragment wstępu]. 

         W lipcu 1947 r., z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Zachodniego prof. Zygmunta Wojciechowskiego, wyruszyła z Poznania na teren określany mianem Ziemi Lubuskiej ekspedycja naukowa. W jej skład wchodzili przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: historycy, geografowie, historycy sztuki, etnografowie, językoznawcy, a także znakomici fotograficy. Podróżując wysłużoną półciężarówką, którą Instytut Zachodni otrzymał z wojskowego demobilu, przez ponad pięć tygodni ekspedycja przemierzała Ziemię Lubuską, docierając do miast, miasteczek oraz niemal wszystkich wsi w rejonie Środkowej Odry i Dolnej Warty. Jej celem było sporządzenie opisu krajobrazu geograficznego oraz zabytków architektury miejskiej i wiejskiej, znajdujących się na obszarze Ziemi Lubuskiej, a także wykonanie ich dokumentacji fotograficznej. Podobne ekspedycje przemierzały także obszar Górnego i Dolnego Śląska, Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur. Część zgromadzonej podczas tych wypraw dokumentacji fotograficznej została później wykorzystana przy edycji kolejnych opracowań monograficznych, opublikowanych przez Instytut Zachodni w serii wydawniczej Ziemie Staropolski. Całość tej dokumentacji — w sumie kilkanaście tysięcy fotografii — została złożona w Bibliotece Instytutu, gdzie jest pieczołowicie przechowywana po dzień dzisiejszy. Zamysł wykorzystania tej bogatej dokumentacji fotograficznej i opracowania jej w formie albumu zrodził się podczas prac związanych z realizowanym w Instytucie Zachodnim od 1995 r. projektem badawczym dotyczącym niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Doszliśmy wówczas do wniosku, iż zachowane zdjęcia, o znacznej wartości historycznej, warto udostępnić szerszym kręgom odbiorców, mimo że część z nich została już wcześniej opublikowana. Uważaliśmy, iż dzięki temu ludzie żyjący obecnie będą mogli zapoznać się z wyglądem miast, wsi lub poszczególnych obiektów, z jakim zetknęli się polscy osadnicy przybywający na te ziemie tuż po wojnie. Dość długo rodziła się koncepcja albumu. Nie mogliśmy ważyć się na publikację archiwalnych fotografii wykonanych przez kolejne ekspedycje dokumentacyjne na całym obszarze Ziem Zachodnich i Północnych. Ostatecznie zadecydowaliśmy, że album nasz obejmie tylko Ziemię Lubuską. Dlaczego wybraliśmy ten właśnie region, skoro z równym powodzeniem mogliśmy zaproponować publikację zdjęć z Dolnego lub Górnego Śląska, Pomorza czy też Warmii i Mazur? Za wyborem tym przemawiało kilka względów. Po pierwsze, Ziemia Lubuska leży najbliżej Poznania i wielu poznaniaków, a także część osób biorących udział w pracach wspomnianego wyżej interdyscyplinarnego zespołu badawczego łączą z nią szczególne więzi i sentymenty. Drugim ważkim argumentem było to, iż stanowi ona obszar niezwykle urozmaicony zarówno pod względem krajobrazowym, jak i kulturowym. Nawarstwiały się tu na siebie wpływy polskie, niemieckie i czeskie — niesione z południa i północy, ze wschodu i zachodu. Po trzecie wreszcie to właśnie na jej teren wyruszyła w 1947 r. pierwsza ekspedycja dokumentacyjna Instytutu Zachodniego [...]

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie