Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864 t. I-IV [w 5 vol.][red. Emanuel Halicz]

​Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864 t. I-IV [w 5 vol.] [red. Emanuel Halicz]​ Warszawa 1960-1961, PWN, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Str. LXXXVI, 323, [2], 344, [3], ​​​345, [2], 284, [2], 86, [4] Oprawa płócienna, 24 cm Duży, rozkładany plan pod opaską w t. IV [Plan Miasta Warszawy z 1862 r.] Nieliczne ilustracje na tablicach poza tekstem w t. I-III [29] Stan bdb. [niew. przykurzenia obcięć i opraw / ładny komplet].

Kod producenta: 1

Cena: 120.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864 t. I-IV [w 5 vol.]

[red. Emanuel Halicz]

Warszawa 1960-1961, PWN, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Str. LXXXVI, 323, [2], 344, [3], 345, [2], 284, [2], 86, [4]

Oprawa płócienna, 24 cm

Duży, rozkładany plan pod opaską w t. IV [Plan Miasta Warszawy z 1862 r.]

Nieliczne ilustracje na tablicach poza tekstem w t. I-III [29]

Stan bdb. [niew. przykurzenia obcięć i opraw / ładny komplet].

 

Tom I. / Tom II. cz. 1 / Tom II. cz. 2 / Tom III. / Tom IV. Indeks i inne uzupełnienia

      Ze wszystkich wymienionych zespołów akt przetrwało wojnę zaledwie kilkadziesiąt poszytów zupełnie przypadkowego pochodzenia. Wśród nich ocalał niezmiernie cenny szczątek akt Audytoriatu Polowego, przechowywany obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych, a stanowiący przedmiot niniejszej publikacji. Jest to liczący 6 woluminów komplet akt śledczo-sądowych, najważniejszego z procesów całej ówczesnej doby, mianowicie procesu wytoczonego członkom naczelnych władz powstania styczniowego -- z Romualdem Trauguttem na czele — i organizacji warszawskiej z końca 1863 i pierwszej połowy 1864 r. Najwcześniejszy chronologicznie wolumen nr 607 zawiera akta procesu Franciszka i Antoniego Rozmanithów i grupy ludzi z nimi współdziałających. Składają się nań: zeznania złożone w II Wydziale śledczym Zarządu Oberpolicmajstra m. Warszawy i w Tymczasowej Ko-misji śledczej, wyrok Sądu Polowego utworzonego w Cytadeli, orzeczenie Audytoriatu Polowego, konfirmacja namiestnika oraz korespondencja tych władz, dotycząca aresztowanych i podsądnych. [...] do woluminu dołączone są papiery powstańcze, skonfiskowane przy rewizji w mieszkaniu Szczepana Krężelewskiego przy ul. Bugaj nr polic. 18. Proces toczy się w końcu 1863 r. i odsłania działalność .konspiracyjną drukarni i litografii Kajetana Strupczewskiego przy ul. Podwale nr polic. 13, oraz działalność Ekspedytury Rządu Narodowego, której Antoni Rozmanith był naczelnikiem. Następne pięć woluminów : nr 1266-1270, to komplet akt sprawy Rządu Narodowego — procesu Romualda Traugutta, jego współpracowników i szeregu osób związanych z działalnością powstańczą na terenie Warszawy. Pierwszy volumen stanowi pozycję zasadniczą, zawierającą wnioski Tymczasowej Komisji Śledczej z przebiegu dochodzeń — tzw. „dokłady" — przedstawione do aprobaty namiestnika, wyroki Sądu Wojenno-Polowego i Audytoriatu Polowego, konfirmacje namiestnika, wreszcie drobną korespondencję dotyczącą procesu i jego. likwidacji. Do tego woluminu dołączone są w formie aneksów cztery następne, z których trzy obejmują zeznania składane : w Sp9cj alnej Komisji Śledczej, utworzonej przy Zarządzie Oberpolicmajstra m. Warszawy, w II Wydziale Śledczym tegoż Zarządu i w Komisjach Śledczych — Stałej i Tymczasowej. Volumen ostatni stanowi typowe varia. Są tu zeznania pochodzące z różnych komisji śledczych, odpisy raportów i wniosków opracowanych przez Tyniczasową Komisję Śledczą dla. namiestnika, podania o zwolnienia aresztowanych lub o łagodny wymiar kary, różnorodna korespondencja władz policyjno śledczych i sądowych, wreszcie krótkie życiorysy różnych urzędników pisane własnoręcznie prawdopodobnie dla identyfikacji charakteru pisma. Ta pobieżna. analiza charakteru publikowanych akt wskazuje, że kancelaria Audytoriatu Polowego wchłonęła wiele akt innych organów : policyjnych, śledczych i sądowych. Wynikało to z kompetencji samego Audytoriatu Polowego, jako instancji sądowej, rewizyjnej, do, której kierowano na rewizję wyroki sądów polowych wraz z materiałami śledczymi ; tutaj z reguły materiały te zatrzymywane były na stałe. Mówiąc o aktach Audytoriatu Polowego trudno jest nie wspomnieć o historii tego zespołu. Otóż w r. 1874 po zlikwidowaniu Audytoriatu akta jego przejął Wydział Wojskowo-Sądowy przy głównodowodzącym wojskami Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Wydział ten kontynuował działalność Audytoriatu. Gdy w r. 1879 zwinięto również Wydział Wojskowo-Sądowy, wszystkie akta politycznych rozpraw sądowych przeciw osobom cywilnym przekazano Tymczasowej Komisji Śledczej w Cytadeli. 

[fragment wstępu]

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie