Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze Red Sawicki Stefan Tyszczyk Andrzej (Literatura w Kręgu Wartości 1992)

​Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze Red. Sawicki, Stefan; Tyszczyk, Andrzej Seria: Literatura w Kręgu Wartości Lublin 1992, Red. Wyd. KUL ISBN: 83-228-0245-5 Str. 549, [5] Oprawa broszurowa, 20 cm Stan: db+ (nieznaczne przybrudzenia oprawy i obcięć, środek czysty)

Kod producenta: 83-2280245-5

Cena: 32.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze 

Red. Sawicki, Stefan; Tyszczyk, Andrzej 

Seria: Literatura w Kręgu Wartości 

Lublin 1992, Red. Wyd. KUL

ISBN: 8322802455

Str. 549, [5]

Oprawa broszurowa, 20 cm

Stan: db+ (nieznaczne przybrudzenia oprawy i obcięć, środek czysty)


                    Spis treści:


Wstęp   

Włodzimierz Galewicz. W kręgu aksjologicznych zagadnień estetyki   

Maria Gołaszewska. Aksjologia estetyki  

Mieczysław Porębski. Problematyka aksjologiczna w badaniach nad sztuką  

Jadwiga Puzynina. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie   

Zenon Leszczyński. Wyraz postawy wartościującej w języku naturalnym   

Stefan Sawicki. Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich   

Andrzej Stoff. Wartości sytuacyjne dzieła literackiego   

Andrzej Tyszczyk. O pojęciu wartości negatywnej w literaturze   

Erazm Kuźma. Dialektyka jedności i wielości w dziele literackim a jego ocena   

Elżbieta Wolicka. Komunikacja literacka jako źródło samowiedzy   

Ryszard Handke. Komunikacja aksjologiczna — nośniki wartości w dziele literackim   

Janusz Misiewicz. Groteski kształt pozorny   

Katarzyna Rosner. Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim  

Ewa Rewers. Zagadnienie wartościowania w socjologii literatury   

Anna Grzegorczyk. Neostrukturalistyczne ujęcie wartościowania na przykładzie koncepcji A. J. Greimasa   

Michał Kaczmarkowski. Wartościowanie w retoryce starożytnej  

Michał Głowiński. Wartościowanie w młodopolskim dyskursie krytycznoliterackim   

Edward Balcerzan. Rozmaitość jako wartość w polskiej prozie po 1956 roku   

Marian Śliwiński. Przestrzeń morska Norwida  

Romualda Piętkowa. Miary paradoksu w poezji Jana Twardowskiego   

Marek Adamiec. Dlaczego chasydzi? Próba lektury wiersza Zbigniewa Herberta „Pan Cogito szuka rady"   

Janusz Krzywieki. Literatura na styku kultur. Przekazywanie wartości   

Barbara Kryda. Dziedzictwo — do przyjęcia czy do odrzucenia? O uwarunkowaniach przejmowania wartości w szkolnej lekturze tekstów literackich   

Jadwiga Ruszała. „W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza — w kręgu poetyki wzorów osobowych   

Stanisław Dąbrowski. Logos i etos teoretyka literatury: na przykładzie Konstantego Troczyńskiego   

Indeks osób   

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie