Praca socjalna w organizacjach pozarządowych z problemów działania i kształcenia [red. nauk. Barbara Kromolicka]​

Praca socjalna w organizacjach pozarządowych z problemów działania i kształcenia ​ [red. nauk. Barbara Kromolicka]​ Warszawa 2005, Akapit ISBN: 83-89163-16-0​ Str. 399 Oprawa broszurowa, 24 cm Stan bdb. [ładny egz.].

Kod producenta: 83-89163-16-0​

Cena: 11.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Praca socjalna w organizacjach pozarządowych z problemów działania i kształcenia 

[red. nauk. Barbara Kromolicka]

Warszawa 2005, Akapit

ISBN: 83-89163-16-0

Str. 399

Oprawa broszurowa, 24 cm

Stan bdb. [ładny egz.].

    

               Spis rzeczy:

   

Część I. Wielowymiarowość sektora pozarządowego

Krzysztof Frysztacki, Między ładem dominującym i alternatywnym: przyczynek do socjologicznej interpretacji problematyki sektora pozarządowego 

Krzysztof Piątek, Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej 

Ewa Leś, Zasada subsydiarności w pomocy społecznej. Doświadczenia niemieckie a praktyka pomocy społecznej w Polsce 

Barbara Smolińska-Theiss, Modele pracy socjalnej - między rodziną a organizacją i instytucją

Krystyna Faliszek, Sektor pozarządowy w lokalnej polityce społecznej w Polsce 

Mariola Mirowska, Przestrzenie i miejsca (w) pracy socjalnej - zarys problemu 

Dobroniega Trawkowska, Strukturalne uwarunkowanie trudności we współpracy między ośrodkami pomocy społecznej a organizacjami pozarządowymi 

Krzysztof Czekaj Andrzej Niesporek, Rola sektora pozarządowego i grup obywatelskich w tworzeniu i realizacji miejskiej polityki społecznej. Aspekty teoretyczne i praktyczne 

Tadeusz Kamiński, Instytucje kościelne w polskim systemie pomocy społecznej 

Teresa Żółkowska, Idea niezależnego życia w działaniu organizacji pozarządowych w Europie 

Hubert Kaszyński, Gospodarka społeczna trzeciego sektora - nowe możliwości rozwoju profesjonalnej pracy socjalnej 

Część II Wielość problemów pomocy społecznej dnia powszedniego

Justyna Wardęcka, Udział organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów dziecka i dzieciństwa w średnim mieście 

Olga Karpińska, Współudział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w organizacji środowiska życia dzieci i młodzieży w średnim mieście 

Kamila Słupska, Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu szans życiowych współczesnej młodzieży 

Elżbieta Skoczylas-Namielska, Realizacja funkcji pracy socjalnej na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych miasta Łodzi. Charakterystyka organizacji pozarządowych zorientowanych na pracę z rodziną 

Małgorzata Porąbaniec, Współpraca miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie pomocy społecznej 

Ewa Oleksiejczuk, Anna Oleksiejczuk, Udział organizacji pozarządowych w województwie lubelskim w realizacji zadań pomocy społecznej 

Lucyna Adamowska, Pomoc dziecku i rodzinie jako zadanie Akademii Młodzieżowej
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo 

Anna Leszczyńska-Rejchert, Organizacje pozarządowe w służbie ludziom starszym 

Renata Konieczna-Woźniak, Uniwersytet Trzeciego Wieku przykładem samorządnych inicjatyw środowiska ludzi starszych 

Krystyna Marzec-Holka, O potrzebie udziału organizacji pozarządowych w zapobieganiu zachowaniom samobójczym 

Adrian Matuszczyk, Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań pomocy osobom bezdomnym 

Wincenty Wrześniewski, Problematyka socjalna w działalności Wielkopolskiego Katolickiego
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu 

Teresa Wilk, Idea i zadania organizacji pozarządowych na przykładzie katowickiego oddziału Polskiego Związku Katolicko-Społecznego 

Halina Guzy-Steinke, Warsztaty terapii zajęciowej Fundacji "Sprawni Inaczej" - ich rola w mobilizowaniu aktywności osób niepełnosprawnych 

Anna Rutkowska, Gotowość pracowników do współdziałania z organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym 

Majka Łajko, Strategie zarządzania zasobami ludzkimi w pomocy społecznej 

Ewa Wysocka, Podstawowe umiejętności i zdolności "bazowe" versus błędne nastawienia pracowników socjalnych w procesie diagnostyczno-interwencyjnym 

Regina Thurow, Interwencja kryzysowa w Polsce - rozwiązania instytucjonalne 

Aleksandra Sander, Szkoła jako miejsce aktywności pracy socjalnej 

Jan A. Malinowski, Szkoła jako podmiot systemu zintegrowanych działań socjalnych w środowisku lokalnym 

Franc Priifi, Konieczność wparcia szkoły przez pracę socjalną oraz możliwości jego realizacji 

Ewa Jarosz, Kompetencje diagnostyczne w pracy socjalnej - szkic do problemów diagnozy rodziny 

Ewa Kantowicz, Koncepcja refleksyjnej praktyki w kształceniu pracowników socjalnych i wolontariuszy 

Mariusz Granosik, Nowa organizacja pozarządowa jako biograficzny plan działania -konceptualizacja teoretyczno-badawcza 

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie