Postępowanie egzekucyjne władz skarbowych Teksty i objaśnienia Horszowski Józef, Galster Romuald

​Horszowski Józef, Galster Romuald​ Postępowanie egzekucyjne władz skarbowych. Teksty i objaśnienia​ Warszawa 1932, Wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości Str. XI, [1], 297 Oprawa broszurowa, wydawnicza, 24 cm Stan db. (naddarcie górnej kraw. lica okł., naddarcia w dolnecz cz. grzbietu, przybrudzenia okł., niew. zapisek ołówkiem na str. tyt.).​

Kod producenta: 1

Cena: 85.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Horszowski Józef, Galster Romuald

Postępowanie egzekucyjne władz skarbowych. Teksty i objaśnienia

Warszawa 1932, Wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości 

Str. XI, [1], 297 

Oprawa broszurowa, wydawnicza, 24 cm 

Stan db. (naddarcie górnej kraw. lica okł., naddarcia w dolnecz cz. grzbietu, przybrudzenia okł., niew. zapisek ołówkiem na str. tyt.).


      Przedmowa. 

PRZEDMOWA. Światowy kryzys gospodarczy z jego niezwykle ostrym przebiegiem tak silnie wstrząsnął równowagą ekonomiczną zarówno gospodarki światowej jdk i wewnątrz poszczególnych organizmów państwowych, że dla jej utrzymania nie mogły i nie mogą wystarczać środki, jakie polityka ekonomiczna zwykła była stosować w warunkach normalnych. W wielu wypadkach trzeba było szukać środków n a d z w y c z a j n y c h, często sięgających głęboko w strukturę organizacji gospodarczej i administracyjnej, i zmieniających nieraz bardzo poważnie dotychczasowe normy prawne i wiekowe niemal zwyczaje, które organizację tę kształtowały. W 'krajach, silnie nawiedzonych przez kryzys, mamy już wcale bogaty plon takich środków nadzwyczajnych, znajdujących przedewszystkiem swój wyraz w ad hoc wydawanych ustawach i zarządzeniach. Składają się one na t. zw. ustawodawstwo kryzysowe, szczególnie obfite w Rzeszy Niemieckiej i znane tam pod nazwą głośnych „Notverordnungen", zmieniających nieraz w sposób wręcz rewolucyjny wzajemne ustosunkowanie się różnych czynników gospodarczych i społecznych, tv celu o p a n o w a n i a sytuacji. Decyzje w tych sprawach musiały być pobierane bardzo szybko, a zarządzenia, których opracowanie trwałoby w innych warunkach lata, musiały być wygotowane w ciągu niewielu miesięcy lub tygodni, a nawet dni, jak np. w okresie niemieckiego krachu bankowego w lipcu 1931 roku. Nie uniknęła tej konieczności i Polska. Sytuacja, kształtująca się w Polsce pod wpływem długotrwałego przesilenia światowego, wymagała i u nas na niektórych odcinkach życia gospodarczego i w niektórych działach prawodawstwa zastosowania środków o charakterze nadzwyczajnym, Okazało się, że te normy, bądź te metody, które w czasach normalnych były dobre, lub nie wywołujące poważniejszych komplikacyj, w okresie spotęgowanej dynamiki życia społecznego nie mogły być utrzymane i mu- siały ulec modyfikacji. W dziedzinie skarbowej wyrazem tej konieczności stały się ustawy o spłacie zaległości podatkowych i o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze skarbowe, oraz o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych. Wspólną ideą obu tych ustaw jest zachowanie niezbędnej równo- wagi pomiędzy gospodarstwem publicznem i prywatnem, oraz umożliwienie organom publicznym ściągania w okresie kryzysowym tej sumy danin, którą życie gospodarcze oddać może z możliwie najmniejszem dla siebie i dla poszczególnych płatników obciążeniem. Stale rosnące olbrzymie zaległości podatkowe, jako skutek powszechnego obniżenia się rentowności produkcji i dochodowości społeczeństwa, nie mogły być ściągane- w sposób bezwzględny przez Skarb Państwa, bez wywołania ujemnych następstw dla życia gospodarczego i groźby zwichnięcia wspomnianej równowagi między gospodarstwem prywatnem i publicznem. Z tego samego względu nie mógł być również utrzymany dotychczasowy stan rzeczy w dziedzinie egzekucyj administracyjnych. Egzekucje te, prowadzone przez różne or-gany, niesharmonizowane z sobą, i nie mogące wskutek tego 'kierować się w swych czynnościach ogólnemi wskazaniami gospodarczemi — łatwo stać się mogły źródłem potęgowania trudności zarówno dla dłużników kwot, opartych na tytułach publiczno-prawnych, jak i dla związków publicznych, egzekwujących te należności w sposób chaotyczny i nie liczący się z sytuacją dłużników. Taki jest, krótko mówiąc, cel dwóch naszych ustaw kryzysowych z dziedziny prawa skarbowego, ustaw o charakterze środków nadzwyczajnych, zastosowanych przez politykę gospodarczą państwa. O ile stosowanie ustawy o ulgach w spłacie zaległości nie stwarza żadnych specjalnych komplikacji, o tyle wprowadzenie w życie jednolitej akcji egzekucyjnej napotkało dwojakiego rodzaju trudności: po pierwsze, trzeba było stworzyć — i to właśnie w bardzo krótkim czasie — system odpowiednich przepisów, sharmonizowanych ze wszystkiemi normami, po-zostającemi w mocy, po wtóre — należało przestawić skarbowy aparat egzekucyjny w kierunku nowej praktyki, poważnie odbiegającej od tyloletnich zwyczajów. Jeśli chodzi o pierwsze zadanie, zostało ono, jak się zdaje, rozwiązane przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r., o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych. Co zaś do drugiego za-dania, to zadawające jego wykonanie będzie zależało od tego, w jakim stopniu aparat administracyjny i płatnicy opanują nowe przepisy. Zapoznanie i jednych i drugich z temi przepisami jest rzeczą pilną. Dlatego też książka niniejsza, przeznaczona dla urzędów skarbowych, instytucji, które z pomocy tych urzędów będą 'korzystać, oraz dla płatników, od których należności będą ściągane, jest wydawnictwem bardzo na czasie, ze wszechmiar godnem polecenia.

Władysław Zawadzki.

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie