Postępowania rehabilitacyjne osób skazanych za działalność na rzecz niepodległej Polski Zamroczyńska Magdalena [2018]

Postępowania rehabilitacyjne osób skazanych za działalność na rzecz niepodległej Polski / IPN

Kod producenta: ISBN 978-83-8098-498-1

Cena: 16.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Zamroczyńska Magdalena

Postępowania rehabilitacyjne osób skazanych za działalność na rzecz niepodległej Polski

Poznań–Warszawa 2018, IPN

ISBN 9788380984981

Str. 248

Oprawa tekturowa, 25 cm

Tabele

Stan bdb.

 

                         Spis treści:

 

Wstęp

Rozdział I

Historia i cele ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

1. Prace nad ustawą lutową

2. Wprowadzenie ustawy lutowej 

3. Tekst pierwotny ustawy lutowej

4. Zmiany w ustawie lutowej 

5. Najnowsze propozycje zmian 

Rozdział II

Postępowania rehabilitacyjne osób represjonowanych w przedmiocie uznania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 

1. Rehabilitacja osób represjonowanych 

2. Polskie organy wydające orzeczenia represjonujące 

3. Orzeczenia, które mogą zostać uznane za nieważne 

4. Zakres temporalny stosowania ustawy lutowej 

5. Podmiotowa strona działalności niepodległościowej 

6. Przedmiotowa strona działalności niepodległościowej 

7. Ograniczenie zakresu przedmiotowego dopuszczalności stosowania instytucji rehabilitacji 

8. Właściwość sądu rozpoznającego sprawy na podstawie ustawy lutowej.

9. Uczestnicy postępowania i wniosek o uznanie orzeczenia za nieważne

10. Przebieg postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności 

10.1. Posiedzenie w przedmiocie rehabilitacji

10.2. Postępowanie dowodowe 

10.3. Postanowienia sądu 

10.4. Postępowanie zażaleniowe

Rozdział III

Postępowanie w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia

1. Uczestnicy postępowania odszkodowawczego

2. Odszkodowanie i zadośćuczynienie 

3. Odstępstwa od art. 8 ust. 1 ustawy lutowej

3.1. Względy słuszności z art. 8 ust. 4 ustawy lutowej 

3.2. Zachowanie stanowiące zaprzeczenie działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

4. Inne roszczenia wynikające z ustawy lutowej 

4.1. Symboliczne upamiętnienie osoby represjonowanej

4.2. Roszczenie o zwrot mienia, którego przepadek lub konfiskatę orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, bądź zasądzenia ich równowartości

4.3. Odpowiednie stosowanie wobec osób zatrzymanych lub tymczasowo aresztowanych 

4.4. Odpowiednie stosowanie do orzeczeń wydanych przez organy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR niepodlegających rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od daty i miejsca ich wydania 

5. Koszty postępowania rehabilitacyjnego 

Rozdział IV

Postępowania rehabilitacyjne osób represjonowanych w świetle akt Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu

1. Uwagi wprowadzające 

2. Sprawy będące przedmiotem badań aktowych w poszczególnych jednostkach 

3. Metodologia badań aktowych

4. Postępowania w sprawach o uznaniu orzeczeń za nieważne w świetle akt Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu 

4.1. Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu Okręgowego i Wojskowego Sądu Okręgowego 

4.2. Przedmiot orzeczeń uznanych za nieważne 

4.3. Wnioskodawcy, pełnomocnicy, wnioski 

4.4. Rozpoznanie sprawy o uznanie orzeczenia za nieważne

4.4.1.Odtworzenie akt 

4.4.2.Dowody

4.4.3.Postępowanie sądu w sprawach o uznaniu orzeczenia za nieważne

4.4.4.Postępowanie zażaleniowe

5. Postępowania w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia 

5.1. Legitymacja do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia

5.2. Właściwość sądu 

5.3. Dowody .

5.4. Przebieg postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie

5.5. Sposób obliczania kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia przez Sąd 

5.6. Przyczyny oddalenia wniosku/umorzenia postępowania w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie 

Rozdział V

Rehabilitacja ofiar represji politycznych w Federacji Rosyjskiej

1. Uwagi ogólne

2. Ustawa o rehabilitacji ofiar represji politycznych w Federacji Rosyjskiej 

3. Wybrane ustawy związane z ustawą o rehabilitacji ofiar represji

politycznych

Zakończenie 

Wykaz skrótów

Wykaz tabel

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych powoływanych w pracy

Wykaz orzeczeń powoływanych w pracy 

Indeks osób

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie