Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim Molenda Jan

Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim 1915-1918 Warszawa 1965, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Str. 285 Oprawa broszurowa, 24 cm Rozkładana mapka po tekście Stan db-. (otarcia brzegów oprawy, zagięcia rogów oprawy, pieczątka i nr indeksu na stronie tytułowej).

Kod producenta: 1858

Cena: 10.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Molenda Jan

Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim 1915-1918

Warszawa 1965, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

Str. 285

Oprawa broszurowa, 24 cm

Rozkładana mapka po tekście

Stan db-. (otarcia brzegów oprawy, zagięcia rogów oprawy, pieczątka i nr indeksu na stronie tytułowej).

   

                        Spis treści:

  

WSTĘP

1. Problematyka i baza źródłowa

2. Geneza ruchu ludowego w Królestwie Polskim

3. Współpraca organizacji chłopskich w przededniu zjednoczenia ruchu ludowego w latach 1912—1915

l. POWSTANIE POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO l KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZAŁOŻEŃ POLITYCZNO-PROGRAMOWYCH. STANOWISKO PSL WOBEC SPORU MIĘDZY DW NKN A PIŁSUDSKIM (GRUDZIEŃ 1915—MAJ 1916)

II. PIERWSZY WALNY ZJAZD PSL UCHWALENIE PROGRAMU (CZERWIEC 1916)

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA l KSZTAŁTOWANIE SIĘ WPŁYWÓW PSL (GRUDZIEŃ 1915 — LIPIEC 1917)

IV. DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA PSL. PROGRAM A TAKTYKA STRONNICTWA (CZERWIEC — PAŹDZIERNIK 1916)

1. Rola PSL w Centralnym Komitecie Narodowym

2. Walka PSL z DW NKN o wpływy polityczne na wsi

V. PSL WOBEC POLITYKI WŁADZ OKUPACYJNYCH NA WSI

VI. STANOWISKO PSL WOBEC AKTU 5 LISTOPADA 1916 R.

VII. WALKA PSL Z NARODOWYM ZWIĄZKIEM CHŁOPSKIM O ORIENTACJĘ POLITYCZNĄ CHŁOPÓW. WIEC CHŁOPSKI W WARSZAWIE

VIII. PSL A UTWORZENIE TYMCZASOWEJ RADY STANU (LISTOPAD 1916 — LUTY 1917)

IX. PSL WOBEC REWOLUCJI ROSYJSKICH

X. PRZEJŚCIE PSL DO OPOZYCJI WOBEC PAŃSTW CENTRALNYCH i TRS (MARZEC— KWIECIEŃ 1917)

XI. POLITYKA PSL WOBEC RADY REGENCYJNEJ l JEJ RZĄDU ORAZ WŁADZ OKUPACYJNYCH (WRZESIEŃ — LISTOPAD 1917)

XII. DALSZE ZMIANY ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNO-POLITYCZNYCH PSL. STYCZNIOWE ZJAZDY STRONNICTWA l NARADA KRAKOWSKA

XIII. ZMIANY ZAŁOŻEŃ STATUTOWYCH l DALSZY ROZWÓJ ORGANIZACYJNY PSL (LIPIEC 1917 — LISTOPAD 1918)

XIV. STANOWISKO PSL WOBEC UKŁADU BRZESKIEGO Z 9 LUTEGO 1918 R. l ZWIĄZANYCH Z NIM WYSTĄPIEŃ CHŁOPSKICH

XV. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-GOSPODARCZA l SAMORZĄDOWA PSL

1. Walka PSL o charakter i kierunek działalności kółek rolniczych

2. Rola PSL w samorządzie wiejskim

XVI. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGRAMU AGRARNEGO PSL W 1918 ROKU

XVII. DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA PSL W OSTATNICH MIESIĄCACH WOJNY (KWIECIEŃ — LISTOPAD 1918)

XVIII. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WZAJEMNYCH STOSUNKÓW POMIĘDZY STRONNICTWAMl CHŁOPSKIMI l TENDENCJE ZJEDNOCZENIOWE W RUCHU LUDOWYM (LUTY 1917 — LISTOPAD 1918)

ZAKOŃCZENIE

Wykaz cytowanych źródeł i literatury

Indeks nazwisk

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie