Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914 Wierzchosławski Szczepan (1980)

​Wierzchosławski Szczepan ​ Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914 Wrocław 1980, Ossolineum ISBN: 8304006057 Str. 255 Oprawa broszurowa, 24 cm ​ Stan db+. [niew. otarcia kraw. okładki, niew. zagięcia rogów okł.].

Kod producenta: 8304006057

Cena: 18.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Wierzchosławski Szczepan 

Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914 

Wrocław 1980, Ossolineum 

ISBN: 8304006057 

Str. 255 

Oprawa broszurowa, 24 cm 

Stan db+. [niew. otarcia kraw. okładki, niew. zagięcia rogów okł.].

 

         Spis rzeczy: 

 

WSTĘP   3 

Rozdział I. SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA PRUS ZACHODNICH W POŁOWIE XIX STULECIA   Rozdział H. POCZĄTKI KSZTAŁTOWANIA SIĘ SYSTEMU ORGANIZACYJNEGO PRAC ORGANICZNYCH (DO 1870 R.)   26 

1. Polska działalność narodowa przed wybuchem powstania styczniowego   26 

2. Ruch patriotyczny w okresie insurekcji 1863/64 i jego rola w aktywizacji narodowej ludności polskiej   36 

3. Próby organizacyjnego ujednolicenia polskiego ruchu na-rodowego   42 

Rozdział III. TWORZENIE SIĘ PODSTAW IDEOLOGICZNYCH I MATERIALNYCH W POLSKIM RUCHU NARODOWYM W PRUSACH ZACHODNICH (DO POŁOWY LAT OSIEMDZIESIĄTYCH)   55 

1. Zaostrzenie dyskryminacji narodowej Polaków w latach siedemdziesiątych   55 

2. Społeczeństwo polskie Prus Zachodnich wobec walki państwa z Kościołem. Wzrost roli duchowieństwa   58 

3. Rywalizacja wyborcza i działalność polskiej reprezentacji w ciałach ustawodawczych państwa niemieckiego 67 

4. Struktura organizacyjna i stan polskiego życia oświatowego   77 

5. Rola prasy polskiej w kształtowaniu ideologii narodowej  89 

6. Polskie organizacje gospodarcze jako baza materialna ruchu narodowego   92 

Rozdział IV. WZROST ROLI MIESZCZAŃSTWA I CHŁOPSTWA (STANU TRZECIEGO) OD POLOWY LAT OSIEMDZIESIĄTYCH DO KOŃCA XIX W.   101  

1. Ogólna charakterystyka rozwoju polskiego ruchu narodowego   104 

2. Walka w obronie języka polskiego. Akcje wiecowe . 113 

3. Agitacyjna rola prasy polskiej   120 

4. Rola polskiego duchowieństwa katolickiego w krzewieniu polskiej świadomości narodowej. Stosunek ludności do księży   125 

5. Wybory jako forma aktywizacji narodowej Polaków. Wzrost dyscypliny organizacyjnej społeczeństwa polskie-go w obliczu wyborów   127 

6. Walka w obronie polskiego stanu posiadania. Rola chłopstwa i drobnomieszczaństwa   133 

Rozdział V. RADYKALIZACJA POLSKIEGO RUCHU NARODOWEGO W POCZĄTKACH XX W. (DO 1914 R.)   142 

1. Charakterystyka rozwoju polskiego ruchu narodowego na początku XX w. (do 1914 r.)   145 

2. Tajne uczniowskie organizacje samokształceniowe i pro-ces toruński 1901 r.   163 

3. Aktywna obrona przed dyskryminacją języka polskiego w szkolnictwie - strajk szkolny 1906-1907 r.   166 

4. Działalność oświatowa i jej rola w rozwoju polskiej świadomości narodowej   172 

5. Obrona polskiego stanu posiadania. Wzrastająca rola stanu trzeciego   188 

6. Rozwój i rozpowszechnianie prasy polskiej oraz jej funkcje oświatowo-agitacyjne   198 

ZAKOŃCZENIE  203 

WYKAZ ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ   212 

ZUSAMMENFASSUNG  225 

INDEKS NAZWISK   233 

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH   244 

SPIS TABEL   252 

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie