O czasie pracy z punktu widzenia interesu narodowego Maksymalny dzień pracy, ośmiogodzinny dzień pracy, prawne uregulowanie czasu pracy Wołoszczewski S. (1922)

Wołoszczewski S.​ O czasie pracy z punktu widzenia interesu narodowego Maksymalny dzień pracy, ośmiogodzinny dzień pracy, prawne uregulowanie czasu pracy Warszawa 1922, Księg. Kroniki Rodzinnej Str. 186, [6] Oprawa broszurowa, wydawnicza, 18 cm​ Stan db. (otarcia i niew. zagięcia okł., zapiski na pow. okładki [na fot.]).

Kod producenta: 1

Cena: 36.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Wołoszczewski S.

O czasie pracy z punktu widzenia interesu narodowego Maksymalny dzień pracy, ośmiogodzinny dzień pracy, prawne uregulowanie czasu pracy  

Warszawa 1922, Księg. Kroniki Rodzinnej 

Str. 186, [6] 

Oprawa broszurowa, wydawnicza, 18 cm

Stan db. (otarcia i niew. zagięcia okł., zapiski na pow. okładki [na fot.]).

 

            Spis rzeczy: 

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY. Historja prawodawstwa o czasie pracy

Długość dnia roboczego przed nastaniem prawo-dawstwa ochronnego. Początek prawodawstwa ochronnego. Rozwój ustawodawstwa o 'czasie pracy w ,Anglji. Inne państwa Europy. Kolonje angielskie w Australji. Ameryka Północna. Zwyczajowy czas pracy w krajach przemysłowych. Międzynarodowe unormowanie czasu pracy 

ROZDZIAŁ DRUGI. Maksymalny dzień pracy z punktu widzenia zdrowia fizycznego mas robotniczych

Ogólne zaburzenie zdrowia z powodu nadmiernie trwającej pracy. Wpływ za długo trwającej pracy na zdroWie i tężyznę narodu. Specjalne szkody, wyrządzo-ne zdrowiu przez zbyt długo trwającą pracę ,w Tych zawodach i w niezdrowych warunkach. „Niskie koszty produkcji" w świetle szkód, wyrządzanych zdrowiu i życiu.

ROZDZIAŁ TRZECI. Maksymalny-dzień pracy z punktu widzenia ogólnych interesów robotniczych. 

Szkodliwość dla pracujących nadmiernie trwają-' cd pracy pod względem obyczajowym, kulturalnym i politycznym. Wpływ zbyt długiego czasu pracy najemnej,na dobrobyt najszerszych warstw pracujących. Wpływ długiego czasu pracy oraz pracy nadliczbowej na stan podaży na-rynku sił roboczych. Dlaczego stopa życiowa robotnika polepszy się przy normalnym -higienicznym dniu pracy? Poglądy ekonomistów, przemysłowców i działaczów społecznych XIX-go stulecia na stosunek płacy-do czasu pracy — i rzeczywistość 

ROZDZIAŁ CZWARTY. Maksymalny higieniczny dzień pracy z punktu widzenia interesów przemysłowców. 

Wpływ' skróconej (do 8" g.) dniówki na przemysł, w przeważnej jego części. Sprawozdania  z wyników skrócenia czasu pracy. Wpływ skróconej (do 8 g.) dniówki na część przemysłu, w którym może zachodzić zmniejszenie się wytwórczości. Postęp techniki produkcji i organizacji pracy. Zmiany w konsumcji i w kierunkach rozwoju produkcji 'z powodu krótszego czasu pracy. Błędne opinje ekonomistów i działaczy społecznych XIX-go stulecia. Przebłyski rozumnych i zdrowych poglądów .w drugiej połowie XIX-go wieku i ostateczne ich zwycięstwo  81 

ROZDZIAŁ PIĄTY. 8-io godzinny dzień pracy, jako maksymalny, higieniczny dzień pracy. 

Historja 8-iogodzinnego dnia pracy. Dlaczego S-io-godzinny dzień pracy jest „maksymalnym higienicznym» dniem . pracy?   

ROZDZIAŁ SZÓSTY. Intencja i zakres ustawy o czasie pracy. 

Potrzeba prawodawczego ustalenia maksymalnego dnia pracy. Zakres działania i intencja ustaw o czasie pracy. Wyjątki z reguły. Zasadnicza odrębność ustawy o czasie pracy w handlu. Zakres działania ustawy z d. 18-go grudnia 1919-go roku. Kwestja prac, nadliczbowej. Warunki dopuszczalności pracy nadliczbowej. Stałe odchylenia od ustawowego czasu pracy, dopuszczane w ustawie. Kryterja ustawy z d. 18-go grudnia 1919-go roku. Jednostka czasu w ustawach ochronnych o czasie pracy 

Zakończenie

Bibljografja

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie