Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole (Tomasz Jaworski, Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak redakcja naukowa)

Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole Redakcja naukowa, Tomasz Jaworski, Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak Zielona Góra 2002, Uniwersytet Zielonogórski ISBN: 83-89048-22-1 Str. 450 Oprawa broszurowa, 24 cm Tabele w tekście i poza tekstem Stan db+. (lekkie otarcia brzegów oprawy).

Kod producenta: 83-89048-22-1

Cena: 45.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole

Redakcja naukowa, Tomasz Jaworski, Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak

Zielona Góra 2002, Uniwersytet Zielonogórski

ISBN: 83-89048-22-1

Str. 450

Oprawa broszurowa, 24 cm

Tabele w tekście i poza tekstem

Stan db+. (lekkie otarcia brzegów oprawy).

 

                                      Spis treści:

 


W 70 rocznicę urodzin Profesora Kazimierza Stachury (Tomasz Jaworski)

I. W KRĘGU IDEI NAUCZANIA BLOKOWEGO I INTEGRACJI MIĘDZYPRZEDMIOTOWEJ


Tomasz Jaworski, Od pansofii do nauczania blokowego

Barbara Jakubowska, Holizm-szansa dla szkoły czy mit edukacyjny

Barbara Kubis, Kształtowanie się i rozwój idei integracji w edukacji historycznej oraz aktualne możliwości jej realizacji

Izabella Skórzyńska, Nauczanie zintegrowane przedmiotów humanistycznych jako źródło integracji Osoby

Czesław Nowarski, Integracja w rozumieniu geografów i polonistów. Pola współdziałania z historykami

II. KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI DO ZREFORMOWANEJ SZKOŁY

Hanna Wójcik-Łagan, Nauczyciel historii w XIX i XX wieku

Violetta Julkowska, Kompleksowe przygotowanie nauczycieli i studentów historii do realizacji zadań edukacyjnych szkoły XXI wieku

Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak, Kształcenie nauczycieli historii do zreformowanej szkoły

Barbara Tarnowska, Kształcenie studentów w praktycznej realizacji nauczania blokowego - propozycje rozwiązań metodycznych

Frantiśek Nesejt, Postaveni predmetu Dejiny kultury v priprave ućitele dejepisu na Ustavu historickych ved Univerzity Hradec Kralove

Beata Urbanowicz, Anna Czernicka-Haberko, Próby kształcenia kandydatów na nauczycieli historii w WSP w Częstochowie w aspekcie reformy oświaty

Andrzej Wasiak, Nauczanie blokowe w praktyce na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 40 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

Małgorzata Olszewska, Propozycje zmian w programie kształcenia zawodowego studentów historii dla potrzeb nauczania blokowego w zreformowanej szkole

Maciej Fic, Kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych - oczekiwania studentów, historii dotyczące przygotowania do nauczania blokowego przedmiotów humanistycznych (w świetle badań)

III. NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH PROPOZYCJE, DOŚWIADCZENIA

Karol Sanojca, Nowe metody nauczania przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole - między teorią a praktyką

Maria Kujawska, Film dydaktyczno-historyczny jako środek i metoda kształtowania umiejętności komunikacyjnych w nauczaniu zintegrowanym (blokowym)

Grażyna Pańko, Obraz statyczny w nauczaniu blokowym przedmiotów humanistycznych

Grzegorz Chomicki, Projekt środowiskowy-najlepsza metoda integracji mirędzyprzedmiotowej

Marek Kamiński, Aleksander Lawiński, Multimedialny międzyprzemiotowy projekt edukacyjny Negocjacje

Joanna WOJDON, Komputer jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej


IV. EDUKACJA REGIONALNA


Janina Mazur, Integracja treści przedmiotowych na przykładzie ścieżki edukacyjnej ?Dziedzictwo kulturowe w regionie"

Frantiśek Capka, Wkład regionalnych dziejów do programów nauczania historii

Andrzej Toczewski, Rola Muzeum Ziemi Lubuskiej w propagowaniu idei ?małej ojczyzny"

Wioletta Gołygowska, Rola muzeum w realizacji ścieżki Edukacja regionalna-dziedzictwa kulturowe w regionie w szkole gimnazjalnej

Barbara Tarnowska, Integrowanie treści przedmiotów humanistycznych wokół jednego zagadnienia (na przykładzie cyklu lekcji z historii regionalnej - historia Świecia nad Wisłą)

Adam Kowal, Realizacja programu historii z elementami regionalizmu a jego wpływ na świadomość regionalną uczniów gimnazjum

Ondrej Felcman, Vyzkumny projekt k dejinam vychodnich Ćech a jeho integrace do vyuky historie na Univerzity Hradec Kralove

V. PODRĘCZNIKI


Adam Suchoński, Pisarstwo podręcznikowe doktora Michaela Lembergera

Jarosłav Vaculik, Prezentacja nowoczesnej historii świata w podręcznikach historii

Anna Glimos-Nadgórska, Podręczniki do klasy I gimnazjum i możliwości realizacji treści historycznych

Maria Stinia, Integracja przedmiotów humanistycznych w wybranych podręcznikach historii (na przykładzie podręczników do IV klasy szkoły podstawowej)

Barbara Radkiewicz, Co to jest nauczanie blokowe?

Małgorzata Pawlak, Historia starożytna w zreformowanej szkole - obraz epoki

Maria Bieniek, Katarzyna Błachowska, Bloki ćwiczeniowo - powtórzeniowe w podręcznikach historii dla gimnazjum jako środek kształtowania wielostronnej
aktywności uczniów

VI. NAUCZANIE BLOKOWE I ZINTEGROWANE W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ I PRÓBY JEGO OCENY

 


Hanna Konopka, Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym - możliwości integracyjne modułu WOS w gimnazjum a wyzwania współczesnej edukacji

Roman Maciej Józefiak, Możliwości korelacji historii z przedmiotami zawodowymi w szkole średniej technicznej

Renata Frankiewicz, Treści historyczne w nauczaniu blokowym w szkole sanatoryjnej

Małgorzata Strzelecka, Nauczanie międzyprzedmiotowe w Gimnazjum Akademickim - eksperymentalnej szkole średniej w Toruniu

Aleksandra Jaworska, Nauczanie blokowe i łączenie międzyprzedmiotowe we francuskiej szkole średniej

Danuta Wróblewska, Integracja treści nauczania i stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych w kółku historycznym w szkole podstawowej

Dariusz Fabisz, O pracy z uczniem zdolnym na lekcjach historii w szkole podstawowej i gimnazjum w dobie reformy uwag kilka

Bohdan Halczak, Kształtowanie świadomości narodowej uczniów w nauczaniu historii

Henryk Palkij, Zewnętrzne badanie kompetencji i jego sprzężenie z nauczaniem blokowym i zintegrowanym

Barbara Klimczak, Nauczyciel w polskiej szkole musi, powinien czy chce uczyć blokowo przedmiotów humanistycznych -głos w dyskusji

Danuta Konieczka-Śliwińska, Halina Wróżyńska, Ocena nauczania blokowego na II etapie kształcenia w świetle sondażu diagnostycznego

Ewa Puls, Turniej Wiedzy o Starożytności Ku źródłom europejskiej kultury jako przykład działań na rzecz integracji międzyprzedmiotowej w liceum ogólnokształcącym

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie