Książki sztuka Teatr opera

Kategoria obejmuje publikacje dotyczące historii teatru i opery na przestrzeni dziejów (od przedstawień starożytnych przez przedstawienia średniowieczne, teatr szekspirowski po teatr współczesny), teorii teatru i rodzajów widowisk teatralnych (opera, przedstawienie, operetka, balet, pantomima).