Książki sztuka Film kino

Kategoria obejmuje publikacje dotyczące historii filmu i kina na przestrzeni dziejów, od wynalezienia pierwszego kinematografu przez braci Lumiere w 1895 roku.