Książki Prawo

W kategorii znajdują się przedwojenne i powojenne książki prawnicze, teoria prawa, kodeksy, komentarze do kodeksów, dzienniki ustaw. Przeważnie prawo cywilne [Kodeks Cywilny - KC], Kodeks Postępowania Cywilnego [KPC], Kodeks Karny [KK] etc.