Książki Media dziennikarstwo

Przedstawione tu książki traktują o historii dziennikarstwa, mediów i prasy, tajnikach warsztatu dziennikarskiego.