Książki literatura piękna proza zagraniczna

Książki z zakresu klasyki literatury pięknęj, dzieła pisane prozą - powieści obejmujące okres od starożytności aż po czasy współczesne; powieść europejska, amerykańska, azjatycka, a także afrykańska.