Książki historia powszechna Okres międzywojenny

Kategoria obejmuje międzywojnie w historii powszechnej, a więc okres między 1918 a 1939 rokiem. Okres kształtowania się III Rzeszy, ZSRR, okres wojny w Hiszpanii w latach 30., wyścigu zbrojeń i wielkiego kryzysu w Europie i Stanach Zjednoczonych.