Książki historia powszechna Czasy nowożytne

Kategoria obejmuje okres pomiędzy 1492 a 1815 rokiem. W ramach epoki nowożytnej mieszczą się: Renesans, barok, oświecenie, romantyzm.