Książki historia Polski Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kategoria obejmuje lata 1569-1795, a zatem okres unii Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.