Książki AUTOGRAFY I RĘKOPISY

Kategoria obejmuje książki z autografami i dedykacjami odautorskim, zarówno współczesne jak przedwojenne. Znajdą tu Państwo autografy znanych pisarzy, poetów oraz naukowców; także korespondencję, listy, rękopiśmienne diariusze.