Edukacja moralność sfera publiczna Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP (Red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak)

​Edukacja, moralność, sfera publiczna Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP Red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak Lublin 2007, Verba ISBN: 978-83-89468-66-6 Str. 710, [2] Oprawa tekturowa, 25 cm Stan bdb.

Kod producenta: 978-83-89468-66-6

Cena: 42.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Edukacja, moralność, sfera publiczna Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP 

Red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak 

Lublin 2007, Verba 

ISBN: 978-83-89468-66-6

Str. 710, [2]

Oprawa tekturowa, 25 cm 

Stan bdb. 

                     Spis treści:

                


I. Edukacja - moralność - sfera publiczna: referaty wprowadzające

Zbigniew Kwieciński, Potrzeba alfabetyzacji krytycznej 
Tadeusz Lewowicki, Pedagogika wobec (nie)moralności sfery publicznej 
Jan P. Hudzik, Edukacja: rzecz o budowaniu mostów między doświadczeniem a wyobrażeniem 
Leszek Koczanowicz, Etyka demokracji 
Andrzej Szostek, Edukacja moralna w szkole: klucz do programu wychowania dojrzałego obywatela 
Maria Chodkowska, Stanisława Byra, Zdzisław Kazanowski, Monika Parchomiuk, Beata Szabała, Postawy wobec moralności w sferze publicznej przyszłych kreatorów różnych jej obszarów 

II. Jaka wspólnota?

Andrzej Szahaj, Samotność i wspólnota
Joanna Rutkowiak, Jednostka w projekcie ponowoczesnej formuły duchowości a neoliberalne upolitycznianie edukacji 
Ewa Bobrowska, Czy wspólnota konstruktywistyczna to realistyczny postulat?
Karolina Starego, Konflikt i wspólnota w przestrzeni demokratycznej 
Marcin Boryczko, Demokracja jako "zarządzanie przetrwaniem" 
Marian Nowak, Wspólnota (życia społecznego) a tożsamość 
Janina Kostkiewicz, Wspólnota jako kategoria pedagogiki chrześcijańskiej 
Jadwiga Izdebska, Wspólnota domu rodzinnego - istota, znaczenie, współczesne zagrożenia 
Jarosław Michalski, Znaczenie edukacji religijnej dla kształtowania tożsamości jednostki oraz wspólnoty życia społecznego 
Eva Zamojska, Obraz narodu i relacji międzyetnicznych w podręcznikach szkolnych (analiza treści podręczników gimnazjalnych do kształcenia literackiego i kulturowego) 

III. Jaka sprawiedliwość?

Andrea Folkierska, Sprawiedliwość a władza sądzenia 
Maria Reut, Tragizm działania i mądrość praktyczna (o podmiocie, etyczności i sprawiedliwości)
Jan Rutkowski, Sprawiedliwość w perspektywie filozofii polityki 
Wojciech Kruszelnicki, Etyka jako aporetyka: Ricoeur - Derrida (o nową jakość dialogu między filozofią a pedagogiką)
Rafał Włodarczyk, Dyskretne znamię przymierza - prorok, sprawiedliwość i krytyka społeczna 
Andrzej Bałandynowicz, Prawo bez autorytetu. Prawo pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek
Andrzej Węgliński, Idea sprawiedliwości naprawczej a etos i misja zawodowa pedagogów resocjalizacyjnych na przykładzie sądowych kuratorów rodzinnych 
Urszula Opłocka, Etyczne dylematy oceniania szkolnego

IV. Jaka kultura?

Lech Witkowski, Jaka kultura? (tezy, dopowiedzenia i podsumowanie)
Monika Jaworska-Witkowska, Pedagogika (z Cienia) kultury - między archetypami a refleksją gender 
Anna Murawska, Uniwersytet jako przestrzeń kultury - płonne nadzieje?, niespełnione obietnice?
Wiktor Sawczuk, Jaka kultura rozwoju moralnego wobec fikcji kształcenia jako etycznego kształtowania osobowości i potencjału twórczego? (zarys wybranych problemów) 
Wiesław Andrukowicz, Jedność kultury ratowana przez różnicę

V. Jakie relacje?

Astrid Męczkowska, Edukacja a problem kształtowania relacji społecznych. Pomiędzy wyzwaniem podmiotowości a interwencją w związek człowieka i świata
Mirosława Cylkowska-Nowak, Refleksja teoretyczna nad problemem równości - egalitarystyczne konteksty badań socjologicznych i pedagogicznych 
Adela Kożyczkowska, Edukacyjne złudzenie równości szans a możliwość afiliacji w obszar wspólnoty politycznej
Lucyna Kopciewicz, Udział szkoły w wytwarzaniu kapitałów rodzajowych uczennic i uczniów
Iwona Chmura-Rutkowska, Joanna Ostrouch, Chłopcy i ich ojcowie a zjawisko przemocy w szkole
Iwona Chrzanowska, Wyzwania współczesnej i przyszłej edukacji osób zagrożonych dyskryminacją
Jolanta Rzeźnicka-Krupa, Pytania o relacje w przestrzeni życia społecznego kreowane wokół opozycji sprawność - niepełnosprawność
Bogdan Szczepankowski, Dziecko z uszkodzonym słuchem w szkole - integracja, alienacja czy świadomy wybór?
Sławomir Krzychała, O rozumieniu codzienności szkoły - inspiracje dokumentarnej ewaluacji przestrzeni społecznej
Zdzisław Aleksander, Pokoleniowy charakter "patriotyzmu" jako zjawisko pedagogiczne. Fragment badań nad porozumiewaniem się młodzieży i dorosłych

VI. Jaki paradygmat?

Bogusław Śliwerski, Jaki paradygmat?
Stanisław Palka, Metodologia pedagogiki praktycznie zorientowanej a funkcjonowanie edukacji 
Teresa Hejnicka-Bezwińska, Paradygmat humanistyczny w pedagogice a pedagogika humanistyczna
Bogusław Milerski, Paradygmat humanistyczny w pedagogice 
Krystyna Ablewicz, Badania fenomenologiczne w pedagogice: istota czy jakość? 
Sławomir Sztobryn, Paradygmatyczność polskiej historiografii pedagogicznej
Krzysztof Maliszewski, Historiografia jako przestrzeń etycznej wrażliwości
Roman Leppert, Potoczne pojmowanie praktyczności pedagogiki 
Andrzej Radziewicz-Winnicki, Zmiana a upośledzenie społeczne. Traumatogenne skutki przemian doby transformacji (w ocenie reprezentantów nauk o wychowaniu)
Ewa Bielska, Dyskurs wokół zmiany społecznej realizowany w okresie ostatniej dekady - wybrane aspekty
Małgorzata Orłowska, Czas wolny jako propozycja wielowymiarowego wskaźnika wykluczenia społecznego

VII. Jaka polityka edukacyjna?

Stefan M. Kwiatkowski, Polityka edukacyjna jako przedmiot badań - wprowadzenie do dyskusji 
Janusz Gęsicki, Koncepcje analizy uwarunkowań polityki edukacyjnej
Andrzej Bogaj, Polityka edukacyjna w Polsce na tle priorytetów Unii Europejskiej
Rafał Piwowarski, Przemiany systemu edukacji
Mirosława Cylkowska-Nowak, Polityka edukacyjna a wybór szkoły: analiza porównawcza na przykładach wybranych krajów
Henryk Bednarczyk, Ustawiczna edukacja zawodowa wobec europejskiego rynku pracy
Nella Nyczkało, Współczesne koncepcje kształcenia przyszłych pracowników w kontekście zawodowej edukacji ustawicznej
Leszek Wieczorek, Sektorowy dialog społeczny w edukacji 
Jan Papież, Uczenie się młodzieży wiejskiej - między potrzebą a realizacją 
Piotr Bauć, Wspomaganie całożyciowego przekonstruowywania kompetencji zawodowych klienta - nowa kompetencja doradcy zawodowego

VIII. Jaka przyszłość, jaka szkoła?

Zbyszko Melosik, Tomasz Szkudlarek, Edukacja dla równości czy edukacja dla najlepszych? Kontrowersje wokół selekcyjnej funkcji szkoły współczesnej 
Dorota Klus-Stańska, Polska szkoła w poszukiwaniu swojej świadomości 
Aleksander Nalaskowski, Szkoła jako świadomość zbiorowa
Wanda Dróżka, Zmiana społeczno-edukacyjna w Polsce w doświadczeniu średniego pokolenia nauczycieli w świetle badań autobiograficznych
Hanna Kędzierska, Nauczyciele polskiej szkoły w poszukiwaniu swojej samoświadomości
Joanna Torowska, Edukacja obywatelska w Polsce na tle tendencji w szkołach europejskich w świetle pedagogiki kultury
Sławomir Banaszak, Społeczne konteksty sukcesu 
Barbara Jedlewska, Pokolenie Niewolników Sukcesu? O fenomenie sukcesu we współczesnej kulturze i aktualnym wymiarze zjawiska zwanego "wyścigiem szczurów" 
Magdalena Dybaś, Społeczne funkcje szkolnictwa wyższego a tożsamość bułgarskiego uniwersytetu
Tomasz Gmerek, Edukacja i odtwarzanie struktury społecznej: studium porównawcze na przykładzie Brazylii, Rosji i Finlandii

Nota o autorac

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie