Chronologia polska Praca zespołowa pod red Bronisława Włodarskiego (1957)

 

Kod producenta: 1

Cena: 40.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Chronologia polska 

Praca zespołowa pod red. Bronisława Włodarskiego

Warszawa 1957, PWN

Str. 490, [2]

Oprawa płócienna, 24 cm

Tabele po tekście, ilustr. poza tekstem

Stan: bdb- (lekkie przybr. pow. opr.)TREŚĆ:

Przedmowa 5
Spis treści 7
Spis ilustracji 10
Wstęp 11
Część teoretyczna 13
Pojęcie i zakres chronologii 15
Rozwój chronologii jako nauki pomocniczej historii w Polsce 16
Podstawowe wiadomości z chronologii astronomicznej 23
Chronologia historyczna 28
a. Kalendarze w rozwoju historycznym 28
Kalendarz juliański 35
Kalendarz gregoriański 39
Kalendarz mahometański 45
Kalendarz rewolucyjny francuski 47
b. Ery 49
c. Początek roku 53
Początek roku w Polsce 57
d. Podział roku 70
Pory roku, miesiące 70
Tydzień i jego dni 75
Sposób oznaczania dnia 78
Podział dnia 95
e. Kalendarz kościelny i jego budowa 102
Indeks do części teoretycznej 125
Średniowieczne kalendarze polskie 129
Objaśnienia do kalendarzy 131
Wykaz skrótów 132
Kalendarze diecezjalne 134
Gniezno 134
Kamień 140
Kraków 145
Lubusz 155
Płock 159
Poznań 164
Włocławek 169
Wrocław 175
Kalendarze zakonne 185
Cystersi 185
Franciszkanie 190
Krzyżacy 194
Najdawniejsze kalendarze w Polsce 201
Kalendarz w Kodeksie Gertrudy 201
Kalendarz Sacramentarium tynieckiego 207
Kalendarz w Missale antiquissimum 212
Wykazy świąt i świętych 219
Święci i święta kościoła zachodniego obchodzone w Polsce 221
Święci i święta kościoła wschodniego obchodzone na Rusi 262
Tablice 287
Objaśnienie korzystania z niektórych tablic 289
Tablica I. Litery niedzieli 293
Tablica II. Dnie tygodnia 294
Tablica III. Złota liczba 295
Tablica IV. Cykl słoneczny 296
Tablica V. Epakty starego stylu 297
Tablica VI. Konkurrenty 298
Tablica VII. Indykcje 299
Tablica VIII. Wieczny kalendarz juliański 300
Tablica IX. Consuetudo Bononiensis 301
Tablica X. Cisiojanus łaciński 302
Tablica XI. Kalendarz rzymski 304
Tablica XII. Kalendarz mahometański: rok mahometański 305
Tablica XIII. Kalendarz mahometański: rok juliański (zwyczajny) 306
Tablica XIV. Kalendarz mahometański: rok juliański (przestępny) 307
Tablica XV. Kalendarz mahometański: zestawienie lat kalendarza naszego i
mahometańskiego 308
Tablica XVI. Rewolucyjny kalendarz francuski. Zestawienie lat 318
Tablica XVII. Rewolucyjny kalendarz francuski. Dni miesiąca 319
Tablica XVIII. Daty Wielkanocy:
a. w latach 700-1582 według starego stylu 320
b. w latach 1583-1918 według starego i nowego stylu 324
c. w latach 1918-1997 według nowego stylu 327
Tablica XIX. Tablica zbiorcza dla lat 300-1699:
a. lata 300-1582 (według kalendarza juliańskiego) 328
b. lata 1583-1699 (według kalendarza gregoriańskiego) 344
Tablica XX. Liczby wyrażone alfabetem słowiańskim 346
35 tablic kalendarzowych według dni Wielkanocy 347
Zaćmienia słońca widziane w Polsce 418
Dodatek. Wykazy 425
Książęta i królowie polscy 427
Prezydenci polscy 437
Premierzy polscy 437
Polska w okresie II Wojny Światowej 438
Polska Ludowa (premierzy) 439
Książęta pomorscy 439
Mistrzowie prowincjonalni pruscy 441
Wielcy mistrzowie krzyżaccy 442
Książęta pruscy 443
Mistrzowie inflanccy, książęta kurlandzcy 443
Królowie niemieccy i cesarze rzymscy narodu niemieckiego 445
Margrabiowie północni i brandenburscy 448
Cesarze niemieccy 449
Królowie pruscy 450
Kanclerze Rzeszy 450
Prezydenci Rzeszy 450
Niemcy po roku 1945 451
Cesarze austriaccy 451
Prezydenci austriaccy 451
Książęta i królowie czescy 451
Prezydenci czechosłowaccy 453
Wielcy książęta kijowscy, rostowo-suzdalscy, carowie moskiewscy 454
Cesarze rosyjscy 457
Okres Rewolucji Lutowej i Październikowej 457
Książęta halicko-włodzimierscy 458
Wielcy książęta litewscy 459
Królowie węgierscy 460
Węgry po roku 1918 461
Wojewodowie, następnie książęta siedmiogrodzcy 462
Sułtanowie tureccy 462
Prezydenci tureccy 463
Chanowie Złotej Ordy 463
Chanowie krymscy 464
Hospodarowie i wojewodowie mołdawscy i wołoscy 465
Papieże 470
Porządek senatorów ustanowiony na sejmie lubelskim w roku 1569 475
Arcybiskupi metropolici gnieźnieńscy 477
Sejmy w dawnej Rzeczypospolitej 481
Sejm Księstwa Warszawskiego 487
Sejm Królestwa Polskiego 487
Sejm Wielkiego Księstwa Poznańskiego 487
Sejmy galicyjskie 487
Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 487
Ważniejsze wydawnictwa zawierające wykazy dygnitarzy i urzędników
państwowych, nadwornych i ziemskich oraz kościelnych 488 

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie