Ceny w Warszawie w latach 1816-1914 Siegel Stanisław [1949]

Siegel Stanisław Ceny w Warszawie w latach 1816-1914 Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych Warszawa 1949, Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk Str. VIII, 319 Oprawa broszurowa, 24 cm 4 diagramy Stan db. [okładka: otarcia, przybrudzenia, naddarcia, piecz. na tylnej okładce / środek: 2 karty poluzowane, czysty, ogólnie dobrze zach.].

Kod producenta: cena

Cena: 129.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Siegel Stanisław

Ceny w Warszawie w latach 1816-1914 

Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Warszawa 1949, Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk 

Str. VIII, 319

Oprawa broszurowa, 24 cm 

4 diagramy 

Stan db. [otarcia, naddarcia kraw. opr.]

  


PRZEDMOWA [fragment]

    Praca dra Stanisława Siegla o cenach warszawskich w XIX wieku jest 10-tym z kolei tomem z dziedziny historii cen w Polsce, jaki ukazuje się w „Badaniach z dziejów społecznych i gospodarczych. Dziewięć poprzednich tomów opublikowano w przedwojennych latach (1928-1938), natomiast obecny tom jest pierwszym, jaki opuszcza prasę drukarską po wojnie. Na ukończeniu jest druk dalszego tomu, zawierającego ceny krakowskie w XIX wieku w opracowaniu dra M. Górkiewicza. Obie te prace wykonali autorzy jeszcze przed wojną z inicjatywy prof. Franciszka Bujaka, który w okresie międzywojennym wytrwale dążył do pełnego zrealizowania planu badań historii cen w Polsce, nakreślonego przed z górą 25 laty. Plan - ten w przeciwieństwie do dawniejszych opracowań historii cen na Zachodzie Europy (Rogers, D`Avenel) przewidywał podjęcie lokalnych badań nad cenami w najważniejszych miastach — ośrodkach handlowych dawnej Rzeczypospolitej, aby w ten sposób stworzyć podstawy do syntetycznego ujęcia historii cen w całej Polsce. Badania lokalne oparte na bogatym i jednorodnym materiale źródłowym pozwalają na opracowanie bardziej systematycznej i szczegółowej statystyki cen, aniżeli jest to możliwe w wypadku badań prowadzonych od razu dla szerokiej przestrzeni kraju. Wykonanie tak obszernie zakreślonego programu badań wymagało zastosowania pracy zbiorowej, której organizacja polegała na powierzeniu indywidualnym autorom samodzielnego opracowania historii cen jednego z większych miast polskich w ramach chronologicznych ograniczonych do 1-2 wieków, jednak wedle jednolitych zasad metodycznych, zapewniających ciągłość statystyki cen jednego środowiska poprzez całość dziejów i możność międzyregionalnych porównań. Poszczególne prace rozpoczynano w miarę pozyskiwania chętnych współpracowników, a po ich ukończeniu publikowano w miarę zdobywania potrzebnych na to środków pieniężnych. Tego rodzaju organizacja badań nad cenami była w ówczesnych warunkach struktury naszej nauki możliwie najkorzystniejsza, a dowodem tego był fakt, że w krótkim okresie kilkunastu lat do wybuchu wojny w 1939 roku program badań był już bliski pełnego zrealizowania.

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie