V = Zwycięstwo Niemiec na wszystkich frontach - niemiecka propagandowa ulotka lotnicza z 1941 r.

Propaganda była jedną z form walki psychologicznej w czasie II wojny światowej. Już na początku 1940 roku alianci podjęli pierwsze działania mające na celu podtrzymanie w społeczeństwach nadziei na ostateczne zwycięstwo. 


Do historii przeszła psychologiczna batalia stoczona przy użyciu litery „V”. Inicjatywę podjęli Anglicy: w styczniu 1941 roku rozgłośnia BBC po raz pierwszy wezwała mieszkańców krajów okupowanych do wypisywania na murach litery „V” oznaczającej zwycięstwo („Victory”), a już w czerwcu stała się ona symbolem powszechnie używanym. W niedługim czasie zwyczaj przyjął się także na terenach polskich. 


Wobec faktów zareagował minister propagandy III Rzeszy, Goebbels. Już na przełomie lipca i sierpnia 1941 roku Niemcy zaczęli rozpowszechniać literę „V” jako symbol przyszłego zwycięstwa III Rzeszy. Drukowano ulotki, które następnie kolportowano na terenach okupowanych, także w Generalnym Gubernatorstwie. 

V = Zwycięstwo Niemiec na wszystkich frontach 

Niemiecka, propagandowa ulotka lotnicza z 1941 r.

Wymiary: 10 x 15 cm

Autor: Maciej Barski

Tagi:
  • Victory
  • propaganda II wojna światowa
  • propagandowa ulotka
  • ulotka lotnicza