Real Museo Borbonico [Royal Bourbon Museum / Królewskie Muzeum Burbonów] T. I-XVI / 1824-1857Real Museo Borbonico [Royal Bourbon Museum / Królewskie Muzeum Burbonów]. T. I-XVI (15 wol.) plus Tablice (T. I-XVI, 8 wol.)

[Wstęp: Antonio Niccolini / Opisy tablic: A. Niccolini, G. Bechi, B. Quaranta, F. M. Avellino et al.] 

Napoli 1824-1857, Stamperia Reale

Str. ca. 5000 / 999 kart tabl. z ryc., w tym rozkł. (miedzioryty, litografie)

Oprawa: półskórek (z epoki), grzbiet pięciopolowy ze zwięzami: skórzane szyldziki, tłoczona, złocona tytulatura, tłoczenia ozdobne (złocone, ślepe), marmoryzowane lico i tył, 27 cm

Barwione obcięcia kart

Tekst w jęz. włoskim

     


         Monumentalne dzieło Antonio Niccoliniego (1772-1850), włoskiego architekta (także scenografa i grawera), autora projektu odbudowy wnętrza Teatro di San Carlo (po spaleniu w 1816 r.), stanowi niezwykłe dziedzictwo artystyczne Królewskiego Muzeum Burbonów (ob. Narodowe Muzeum Archeologiczne, Neapol), w którego zbiorach znajdują się dzieła z czasów greckich, rzymskich i renesansowych, a w szczególności rzymskie artefakty z pobliskich Pompejów, Stabii i Herkulanum. Planowano wydanie 18. tomów, ostatecznie dzieło ukazało się w 16. tomach zawierających sprawozdania z wykopalisk (Pompeje, Herkulanum), przede wszystkim zaś tablice z rycinami (większość miedziorytów oraz litografie) zabytków architektury, posągów, płaskorzeźb, malowideł, mozaiki, naczyń, ozdób, wazonów, broni, medali, monet z czasów starożytności, średniowiecza i renesansu, w tym ryciny zabytków i dzieł sztuki z Pompejów oraz Herkulanum. Każda tablica została szeroko opisana, a tekst pochodzi od cenionych archeologów i uczonych sztuk pięknych (A. Niccolini, G. Bechi, B. Quaranta, F. M. Avellino et al). Ryciny autorstwa wiodących artystów epoki (Giant, La Volpe, Mattei, Grog, Oliva et al.). 


SPIS TABLIC (8 oddzielnych woluminów):


Tom I, LVI tablic plus tablice A, B

Tom II, LXII tabl. plus tabl. A, B

Tom III, LXIV tabl. plus tabl. A, B

Tom IV, LX tabl. plus tabl. A, B

Tom V, LXI tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom VI, LXIV tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom VII, LXIII tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom VIII, LXI tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom IX, LX tabl. plus tabl. A, B

Tom X, LXIV tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom XI, LXI tabl. plus tabl. A, B

Tom XII, LX tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom XIII, LIX tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom XIV, LVI tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom XV, LVI tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom XVI, XV tabl.

Plus [15] kart tablic na frontyspisach XV. tomów części opisowej
Autor: Maciej Barski

Tagi:
 • Królewskie Muzeum Burbonów
 • Narodowe Muzeum Archeologiczne
 • Royal Bourbon Museum
 • archeologia
 • herkulanum
 • litografia
 • miedzioryt
 • muzeum
 • pompeje
 • real museo borbonico
 • ryciny
 • sztychy
 • zbiory