Liga Morska / Gazeta Ścienna (1945-51)Liga Morska (nazwy tej używano w latach 1946-1953 i 1981-1999; obecna nazwa, Liga Morska i Rzeczna, nawiązuje do tradycji przedwojennej i używana jest od r. 1999) - polska organizacja społeczna stawiająca sobie za cel propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa polskiego. Działa na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. W okresie międzywojennym jej celem było także pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski.W latach 1944-53 można wyróżnić trzy oblicza Ligi Morskiej (do roku 1946 używano jednej z przedwojennych nazw: Liga Morska i Kolonialna): 


1944-48, kontynuacja tradycji przedwojennej; 

1948-50, okres tzw. "walki dołów z górą" - prymitywna propaganda, pozyskiwanie Ligi do celów politycznych;

1951-53, stopniowe łączenie Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, Ligi Morskiej i Ligi Lotniczej - wg radzieckiego wzoru (Dosflot); powstaje Liga Przyjaciół Żołnierza (od 1962 r. Liga Obrony Kraju).Poniżej prezentujemy kilka numerów jednego z wydawnictw LM - "Gazety Ściennej". Doskonale ilustrują przemiany zachodzące w organizacji oraz w większej skali - w stalinowskiej Polsce...Gazeta Morska [Ścienna Ligi Morskiej] Nr 1 Czerwiec 1945

Warszawa 1945, Liga Morska. Zarząd Główny

Wymiary: 61 x 84 cmGazeta Morska [Ścienna Ligi Morskiej] Nr 5 Grudzień 1945

Warszawa 1945, Liga Morska. Zarząd Główny

Wymiary: 61 x 84 cmGazeta Ścienna Ligi Morskiej Nr 7 Lipiec 1946

Warszawa 1946, Liga Morska. Zarząd Główny

Wymiary: 61 x 84 cmGazeta Ścienna Ligi Morskiej Nr 2 Luty 1948

Warszawa 1948, Liga Morska. Zarząd Główny

Wymiary: 61 x 84 cmGazeta Ścienna Ligi Morskiej Nr 8-9 Sierpień-Wrzesień 1950

Warszawa 1950, Liga Morska. Zarząd Główny

Wymiary: 61 x 84 cmGazeta Ścienna Ligi Morskiej Nr 6 Czerwiec 1951

Warszawa-Gdańsk 1951, MON / Wyd. Morskie

Wymiary: 61 x 84 cmGazeta Ścienna Ligi Morskiej Nr 7 Lipiec 1951

Warszawa-Gdańsk 1951, MON / Wyd. Morskie

Wymiary: 61 x 84 cmGazeta Ścienna Ligi Morskiej Nr 8 Sierpień 1951

Warszawa-Gdańsk 1951, MON / Wyd. Morskie

Wymiary: 61 x 84 cmGazeta Ścienna Ligi Morskiej Nr 12 Grudzień 1951

Warszawa-Gdańsk 1951, MON / Wyd. Morskie

Wymiary: 61 x 84 cm

Autor: Maciej Barski

Tagi:
  • gazeta morska
  • liga morska
  • liga morska i kolonialna
  • morze
  • polskie morze
  • stalinizm