Starowieyski - posters from the 1950s and 1960s

 

Kolekcja plakatów wczesnego Starowieyskiego, w tym między znakomitymi projektami do filmów: Nie ma pogrzebów w niedzielnych, Iwan Groźny Część II Spisek bojarów, Parasol św. Piotra, Parasol św. Piotra, Sanatorium pod klepsydrą czy sztuki teatralnej na podstawie Gogola pt. Ożenek. Muzyka do filmu: Soft Machine / 5 / All White / 1972.

 

 

Collection of early Starowieyski posters, including excellent projects for films: There are no funerals on Sundays, Ivan the Terrible Part II Boy plot, Parasol św. Peter's umbrella Peter, Sanatorium under the hourglass or theater art based on Gogol titled Marriage. Music for the movie: Soft Machine / 5 / All White / 1972.

 

link to our offer: Starowieyski's posters

Autor: Maciej Barski

Tagi:
  • Franciszek Starowieyski,
  • plakat
  • plakaty
  • polisch school of poster
  • polska szkoła plakatu
  • posters