Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 t. I cz. 1, t. I cz. 2 Wrzesień 1939 - czerwiec 1941 Red. Andrzej Suchcitz [et al.] (2015)

​Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. I, cz. 1 / t. I, cz. 2. Wrzesień 1939 - czerwiec 1941 Red. Andrzej Suchcitz [et al.]​ Warszawa 2015, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ISBN: 9788376298573​ Str. 464, [25], 471-1070, [1] Oprawa tekturowa, 25 cm Liczne ilustr. po tekście w t. I, cz. 1, rozkładana mapa, t. I, cz. 1 (luzem) Stan: bdb

Kod producenta: 9788376298573​

Cena: 50.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. I, cz. 1 / t. I, cz. 2. Wrzesień 1939 - czerwiec 1941 

Red. Andrzej Suchcitz [et al.]

Warszawa 2015, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ISBN: 9788376298573

Str. 464, [25], 471-1070, [1]

Oprawa tekturowa, 25 cm

Liczne ilustr. po tekście w t. I, cz. 1, rozkładana mapa, t. I, cz. 1 (luzem)

Stan: bdb


                                         Z TREŚCI:


Tadeusz Pełczyński, Przedmowa do pierwszego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Andrzej Suchcitz, Zarys dziejów studium Polski Podziemnej 1947–2012 . . . . . 29
Łukasz Kamiński, Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Waldemar Grabowski, Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nota edytorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Nr 1 [Nr 1]. Fragmenty relacji gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza o tworzeniu armii
podziemnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Nr 2 [Nr 2]. Fragmenty relacji Janiny Karasiówny o pierwszych dniach armii podziemnej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nr 3 [Nr 3]. 1939 listopad 13, Paryż – Decyzje gen. Sikorskiego dotyczące kierownictwa
politycznego i wojskowego dla spraw Kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Nr 4 [Nr 4]. 1939 listopad 15, Paryż – Pierwsze dyrektywy Komitetu Ministrów dla
Spraw Kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Nr 5 [Nr 5 + 1589]. 1939 listopad 23, Angers – Gen. Sosnkowski – Wytyczne dla
wszystkich mężów zaufania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nr 6 [Nr 6]. 1939 listopad 28, Paryż – Gen. Sikorski do gen. Zająca – Rozkaz zorganizowania
komunikacji lotniczej z Krajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Nr 7. 1939 listopad 29, Paryż – Gen. Sosnkowski do gen. Januszajtisa – Instrukcja
w sprawie organizacji ZWZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Nr 8 [Nr 1590]. 1939 listopad 30, Paryż – Gen. Sosnkowski do gen. Sikorskiego –
Prośba o zatwierdzenie uchwał KSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Załącznik – Uchwały Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju z dnia 28 listopada
1939 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Nr 9 [Nr 1591]. 1939 listopad 30, Paryż – Komendant Główny Zwz do płk. Rostworowskiego
– Instrukcja dla komendanta bazy w Bukareszcie . . . . . . . . . . . 85
Nr 10 [Nr 7]. 1939 grudzień 4, Paryż – Gen. Sosnkowski do płk. Roweckiego – Instrukcja
w sprawie organizacji ZWZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Nr 11 [Nr 8]. 1939 grudzień 7, Warszawa – Gen. Tokarzewski-Karaszewicz do gen. Sikorskiego
– Meldunek o stanie organizacji Służby Zwycięstwu Polski . . . . . . . 100
Nr 12. 1939 grudzień 7, Lwów – Płk Żebrowski do Komendy Głównej ZWZ – Raport
w sprawach organizacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6
Nr 13 [Nr 9]. 1939 grudzień 12, Paryż – Komitet Ministrów dla Spraw Kraju –
Uchwały dotyczące prześladowań ludności polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Nr 14 [Nr 1592]. 1939 grudzień 12, Paryż – Komendant Główny Zwz do płk. Krajewskiego
– Instrukcja dla komendanta bazy w Budapeszcie . . . . . . . . . . . . . . 110
Nr 15 [Nr 10]. 1939 grudzień 14, Warszawa – Gen. Tokarzewski-Karaszewicz do
gen. Sikorskiego – Meldunek o stanie Służby Zwycięstwu Polski . . . . . . . . . . 116
Nr 16. 1939 grudzień 18, Paryż – Protokół odprawy w sprawie identyfikacji emisariuszy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Nr 17 [Nr 1593]. 1939 grudzień 19, Paryż – Ppłk Rudnicki do gen. Sosnkowskiego
– Meldunek o organizacji Służba Zwycięstwu Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Nr 18. 1939 grudzień 25, Paryż – Komenda Główna ZWZ – Projekt zapotrzebowania
na radiostacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Nr 19 [Nr 1594]. 1940 styczeń 2, Paryż – Uchwały rządu w sprawie rejestracji wojskowej
pod okupacją sowiecką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Nr 20 [Nr 11]. 1940 styczeń 6, Warszawa – Wyciąg ze Statutu Służby Zwycięstwu
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Nr 21 [Nr 12]. 1940 styczeń 8, Warszawa – Płk Rowecki do gen. Sosnkowskiego –
Meldunek o stanie organizacyjnym SZP i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Nr 22 [Nr 13]. 1940 styczeń 9, Warszawa – Gen. Tokarzewski-Karaszewicz
do gen. Sosnkowskiego – Meldunek organizacyjny i raport polityczno-gospodarczy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Nr 23 [Nr 1596]. 1940 styczeń 9, Angers – Protokół z posiedzenia Komitetu dla
Spraw Kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Nr 24 [Nr 14]. 1940 styczeń 16, Angers – Gen. Sosnkowski do płk. Roweckiego –
Wytyczne organizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Załącznik do Instrukcji nr 2 z dnia 16 stycznia 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Nr 25 [Nr 15]. 1940 styczeń 19, Warszawa – Płk Rowecki do gen. Sosnkowskiego –
Sprawy organizacyjne, pieniężne i sprawa Rady Obrony Narodowej; gen. Tokarzewski-Karaszewicz
do gen. Sosnkowskiego – Wnioski dotyczące spraw organizacyjnych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Załącznik „A” – Meldunek płk. Roweckiego dla gen. Sosnkowskiego w sprawie
pieniędzy z 20 stycznia 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Załącznik „B” – Potwierdzenie przez gen. Sosnkowskiego mianowania płk. Obtułowicza
dowódcą wojewódzkim SZP na terenie województw nowogródzkiego
i wileńskiego z 22 stycznia 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Załącznik „C” – Meldunek płk. Roweckiego dla gen. Sosnkowskiego w sprawie
Komitetu Politycznego w Kraju z 20 stycznia 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Załącznik „D” – Zasady utworzenia Rady Obrony Narodowej (RON) . . . . . . . 189 Załącznik „E” – Deklaracja ideowa RON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Załącznik „F” – List gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza do Komendanta Głównego
ZWZ z 1 stycznia 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Nr 26. 1940 styczeń 20, Paryż – Gen. Sosnkowski do ppłk. Rudnickiego – Instrukcja
dla komendanta bazy w Sztokholmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Nr 27 [Nr 1646]. 1940 styczeń, Paryż – Gen. Sosnkowski do płk. Roweckiego –
Wytyczne dla służby wywiadowczej w Kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Załącznik 1 – Wytyczne planu poszukiwania wiadomości przy wykonywaniu
represji, sabotażu i dywersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
7 Załącznik 2 – Kwestionariusz dla ewidencji wojska niemieckiego i sowieckiego
przebywającego w okupowanej Polsce oraz dla ewidencji całości stosunków
w Kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Nr 28 [Nr 16]. 1940 styczeń, Warszawa – Płk Rowecki do gen. Sosnkowskiego –
Sprawa przestrzegania zasad konspiracji i sprawa pieniędzy . . . . . . . . . . . . . . 202
Nr 29 [Nr 1597]. 1940 styczeń 23, Paryż – Sprawozdanie emisariusza Szymańskiego
z pobytu w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205...

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie