Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej [red. naukowa K. Piątek, A. Karwacki][2007]

​Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej [red. naukowa K. Piątek, A. Karwacki] Toruń 2007, Akapit ISBN: 978-83-89163-25-7 Str. 526, [2] Oprawa broszurowa, 24 cm Stan db+. [niew. otarcia kraw. okładki].

Kod producenta: 978-83-89163-25-7

Cena: 35.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej 

[red. naukowa K. Piątek, A. Karwacki]

Toruń 2007, Akapit 

ISBN: 978-83-89163-25-7

Str. 526, [2]

Oprawa broszurowa, 24 cm 

Stan db+. [niew. otarcia kraw. okładki].

   

              Spis rzeczy:

     

Arkadiusz Karwacki, Krzysztof Piątek, Aktywna polityka społeczna i Europa socjalna w centrum zainteresowań badawczych   9

Część I. Dyskusje wokół państwa opiekuńczego

Julian Auleytner, Czy Polska jest państwem opiekuńczym?  25

Jolanta Supińska, Portret polskiego neoliberała  43

Krzysztof Frysztacki, Socjalnej Ameryki główne dylematy i kierunki rozwoju  53

Barbara Kromolicka, Kultura socjalna jako wyznacznik demokratycznego społeczeństwa opiekuńczego  65

Część II. Aktywna polityka społeczna wobec współczesnych problemów społecznych

Mirosław Grewiński, Mobilizacja zasobów ludzkich – w kierunku aktywnego społeczeństwa i modelu workfare mix 77

Jolanta Grotowska-Leder, Bezrobocie polskiej młodzieży w perspektywie Unii Europejskiej 105

Aleksandra Bronk, Inkluzywne i ekskluzywne oblicza elastycznych form zatrudnienia 131

Zofia Hasińska, Krystyna Gilga, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka, Wykorzystanie instrumentów aktywizacji bezrobotnych
na dolnośląskim rynku pracy 151 

Małgorzata Baron-Wiaterek, Rola samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów społecznych na szczeblu lokalnym  169

Izabela Mendel, Aktywne społeczeństwo obywatelskie jako podmiot lokalnej polityki społecznej 185

Krystyna Faliszek, Samorządowa polityka społeczna wobec lokalnych problemów społecznych     201

Maria Pierzchalska, Lokalna polityka społeczna w Radomiu w świetle badań 2006       209
Maria Gagacka, Rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym  227

Joanna Szczepaniak, Zasada pomocniczości w systemie opieki nad rodziną i dzieckiem – założenia a rzeczywistość    243

Jolanta Borek
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – bariery i wyzwania  263

Katarzyna Szymańska, Integracja jako cel polityki społecznej: szanse i pułapki     275

Dawid Bunikowski, Kompleksowa polityka społeczna a rozwiązywanie kontrowersyjnych problemów moralnych i prawnych  285

Część III. Socjalna Europa – doświadczenia i perspektywy

Katarzyna Głąbicka, Przyszłość europejskiej przestrzeni socjalnej  305

Arkadiusz Karwacki, Dominik Antonowicz, Wspólne problemy, wspólne rozwiązania? Sport jako przestrzeń walki z wykluczeniem społecznym w Wielkiej Brytanii w kontekście wyzwań dla Polski    327 

Monika Sot, Miejsce Polski w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy
w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej  353

Mirosław Grewiński, Bariery i perspektywy wdrażania projektów społecznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  363

Magdalena Bergmann, Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla europejskiej polityki społecznej – przykład Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL     387

Grażyna Bukowska, Reformy państwa socjalnego w Niemczech  397

Arkadiusz Durasiewicz, Świadczenia rodzinne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii – aspekt porównawczy      413

Marcin Ziemkowski, Wizja socjalnej Europy według Konferencji Kościołów Europejskich 433

Część IV. Praca socjalna wobec wymagań współczesności

Kazimiera Wódz, Praca socjalna w Polsce. Znaki zapytania, dylematy kształcenia, perspektywy rozwoju zawodu. Głos w dyskusji 447

Tadeusz Kamiński, Pracownik socjalny: urzędnik, kasjer czy menadżer problemów      455

Beata Rataj, Profesjonalizacja zawodu pracownika socjalnego w Polsce  467

Hanna Wiśniewska, Pracownik socjalny w szkole – wprowadzenie do dyskusji     479

Jan Dezyderiusz Pol, Praca socjalna w więzieniu w kontekście duszpasterstwa więziennego  489 

Jerzy Bielec, Sytuacja klientów pomocy społecznej w województwie
zachodniopomorskim w świetle przekazywanych świadczeń   501

rkadiusz Dudek, Leszek Zięba, Praca socjalna jako usługa świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców Chrzanowa      515

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie