Acta Nuntiaturae Polonae Tomus II Zacharias Ferreri (1519-1521) et Nuntii Minores (1522-1553) (1992)

​Acta Nuntiaturae Polonae. Tomus II. Zacharias Ferreri (1519-1521) et Nuntii Minores (1522-1553)​ Romae 1992, Fundacja Lanckorońskich Str. LXII, [3], 498 Oprawa broszurowa, 24 cm Ilustr. na frontyspisie Ilustr. poza tekstem Stan: bdb- (lekkie otarcia kraw. opr.)

Kod producenta: 1

Cena: 42.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Acta Nuntiaturae Polonae. Tomus II. Zacharias Ferreri (1519-1521) et Nuntii Minores (1522-1553)

Romae 1992, Fundacja Lanckorońskich

Str. LXII, [3], 498

Oprawa broszurowa, 24 cm

Ilustr. na frontyspisie

Ilustr. poza tekstem

Stan: bdb- (lekkie otarcia kraw. opr.)


                             TREŚĆ [działy]:


Strona tyt., strona red. s. I-IV INTRODUCTIO s. V-XXXVIII  ITINERARIA NUNTIORUM, INDEX FONTIUM, OPERA, STUDIA ET FONTES AUXILIARII s. XXXIX-LXII  ZACHARIAS FERRERI et IOANNES DE TEDALDIS (1519-1521) s. 1-134  THOMAS CRNIĆ (NIGRO) (1522-1523) s.135-148  IOANNES ANTONIUS BUGLIO BAROBURGII (1524-1526) et GUNDISALVUS DE SANGRO (1525) s. 149-224  NICOLAUS FABRO (1525-1526) s. 225-246  IOANNES FRANCISCUS CITO (1525-1527) s. 247-284  PAMPHILUS DE STRASSOLDO (1536) s. 285-312  HIERONYMUS RORARIO (1539-1540) s. 313-352  OTTO TRUCHSESS A WALDBURG (1542) s. 353-376  HIERONYMUS MARTINENGO (1548) s. 377-416  MARCUS ANTONIUS MAFFEI (1553) s. 417-432  INDICES


Acta Nuntiaturae Polonae to seria wydawnicza Akt Nuncjatury Apostolskiej w Polsce obejmująca wszystkie listy i dokumenty wytworzone przez nuncjuszy papieskich w Polsce, a także pisma do nich adresowane. Publikowana jest zatem – oprócz korespondencji dyplomatycznej – oficjalna korespondencja prowadzona między nuncjuszami apostolskimi i dworem królewskim oraz dostojnikami państwowymi i kościelnymi, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości także z głową Państwa i przedstawicielami Rządu. Nie pomija się listów prywatnych, zwłaszcza osób z otoczenia nuncjusza, dokumentów oficjalnych (dyspens, odpustów, wezwań i innych dokumentów sądowych, wyświadczenia dobrodziejstw) i rożnych doniesień (avvisi), które nuncjusze przekazywali do Sekretariatu Stanu. Wszystkie te dokumenty wraz z listami uwierzytelniającymi i polecającymi, instrukcją i pełnomocnictwami publikowane są  in corpore z zachowaniem porządku chronologicznego.

Cała edycja jest dzielona w porządku chronologicznym na tomy gdzie jeden tom przeznaczony dla jednego nuncjusza. Tom taki wedle potrzeby dzielony jest na volumina.

W dodatku (appendix) umieszczane są dokumenty, które powstawały w długim okresie czasu, a mianowicie diariusze nuncjatur, relacje oficjalne i opisowe, dokumenty (verbalia) spraw sądowych i procesów informacyjnych o kandydatach do biskupstwa, ilekroć tylko sporządził je nuncjusz i potwierdził swym podpisem.

Zadanie gromadzenia i wydawania źródeł z archiwów watykańskich rozpoczęte zostało przez Komisję Historyczną Akademii Umiejętności po otwarciu archiwów watykańskich w 1881 r. (tzw. Ekspedycja Rzymska, od 1886). W l.1915-1950 wyszły z druku cztery wielkie tomy akt Nuncjatury Apostolskiej w Polsce w serii AU i PAU Monumenta Poloniae Vaticana. Później nie kontynuowano już wydawania akt Nuncjatury w tej serii. Serię Acta Nuntiaturae Polonae rozpoczął Polski Instytut Historyczny w Rzymie w 1990 r.; w latach 1995-2003 prace prowadzone były równolegle w Rzymie i w Krakowie, od 2004 kolejne tomy wydawane są wyłącznie przez PAU a finansowane przez Fundację Lanckorońskich.


Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie