Plany przeglądowe miast polskich. Serja 1 [wybrał i przygot. do dr. Adam Kuncewicz][1929]

Plany przeglądowe miast polskich. Serja 1 [wybrał i przygot. do dr. Adam Kuncewicz] Biblioteka Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej t. II Warszawa 1929, Sekcja Urbanistyczna Zakładu Architektury Polskiej Str. 33, [6], [101 planów na tablicach po tekście] Oprawa broszurowa, 30 cm Stan dst+. [otarcia kraw. okładki, zagięcia rogów str., naddarcie dolnej kraw. grzbietu, zabrudzenia tylnej okładki, zagięcia rogów str., UWAGA: brak 8. planów miast - Pabianice, Piastki Luterańskie, Piotrków, Płock, Płońsk, Przasnysz, Przeworsk, Puck; 8 planów zdublowanych - Gniezno, Gołub, Grójec, Husiatyn, Janowo Łomżyńskie, Janów Podlaski, Janów, Jarosław].

Kod producenta:: 1

Cena:: 120.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Plany przeglądowe miast polskich. Serja 1 

[wybrał i przygot. do dr. Adam Kuncewicz]

Biblioteka Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej t. II

Warszawa 1929, Sekcja Urbanistyczna Zakładu Architektury Polskiej

Str. 33, [6], [101 planów na tablicach po tekście]

Oprawa broszurowa, 30 cm 

Stan dst+. [otarcia kraw. okładki, zagięcia rogów str., naddarcie dolnej kraw. grzbietu, zabrudzenia tylnej okładki, zagięcia rogów str., UWAGA: brak 8. planów miast - Pabianice, Piastki Luterańskie, Piotrków, Płock, Płońsk, Przasnysz, Przeworsk, Puck; 8 planów zdublowanych - Gniezno, Gołub, Grójec, Husiatyn, Janowo Łomżyńskie, Janów Podlaski, Janów, Jarosław].

 

Od Redakcji. 

Publikowany tu zbiór planów miast polskich stanowi serję pierwszą zapoczątkowanej inwentaryzacji istniejącego w tej dziedzinie materjału. Pracę tę zamierza wykonać Zakład Architektury Polskiej możliwie najpełniej, mając na uwadze znaczenie podjętego wydawnictwa dla rozległego kręgu urbanistów, w pierwszym zaś rzędzie historyków i architektów. Materjał publikowany, składający się niemal w całości z »ineditów«, rozproszony jest po licznych archiwach państwowych i samorządowych, co łącznie wzięte, uniemożliwiło nadanie tomowi publikacji jakiegoś z góry powziętego układu, poza tym jednym, jaki dyktuje kolejność gromadzonego materjału. Dalsze serje, z których następna znajduje się już w przygotowaniu, przyniosą nowe uzupełnienia i odkrycia, kładąc tern samem podstawę do nakreślenia blizkiego prawdy obrazu kształtowania się miejskich organizmów na ziemiach Polski. Wydawnictwo niniejsze, będące, jak zaznaczyliśmy to już powyżej, pierwszą planową inwentaryzacją tego rodzaju, oparte być musi na własnej, przemyślanej metodzie podawania materjałów, której opis i umotywowanie znajdzie czytelnik wśród wierszy tekstu. W pracy swej Zakład Architektury Polskiej kierował się ponadto myślą, by przygotowywany zbiór uprzystępnić możliwie wszystkim pracownikom naukowym, pośrednio nawet mogących być zainteresowanemi, nie omijając żadnego z pośród możliwych kątów widzenia na publikowany objekt. Obecność tej tendencji uwarunkowała podkreślenie istniejących jeszcze zabytkowych budowli, oraz zaważyła na procesie sporządzenia przerysów z planów, przez staranne utrwalenie w granicach koniecznej przejrzystości wszelkich unaocznionych na oryginałach właściwości miejskiego organizmu, jako to dążności rozrostowych miasta, jego usiłowań regulacyjnych lub lokalnych deformacyj, uzależnionych od charakteru miasta jego najbliższego sąsiedztwa (pałac, zamek) oraz warunków oro- i topograficznych. Tekst, poprzedzający materjał ilustracyjny, wstrzymuje się za nielicznemi wyjątkami, od wyprowadzenia szczegółowych nawet wniosków, ograniczając się naogół do ściśle przedmiotowych lub metodycznych wyjaśnień oraz opisowej inwentaryzacji niniejszego zbioru. Przeprowadzona z czasem publikacja całkowitego materjału, odsłoniwszy niejeden zapewne z niedocenianych dzisiaj problemów, pozwoli na rewizję kształtowanych dotychczas, często jeszcze intuicyjnie przypuszczeń, oraz wysnucie ogólniejszych podstaw w kierunku zbudowania objektywnej syntezy przedmiotu. Stanowić to będzie ostateczny etap pracy, której pomyślne zamknięcie zależeć będzie od możliwości przeprowadzenia całego szeregu uzupełniających studjów i .środków ich realizacji.  

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie