Dewiacje wśród młodzieży Uwarunkowania i profilaktyka (pod red. Bronisława Urbana)

Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka​​ Pod red. Bronisława Urbana​ Kraków 2001, Wyd. UJ ISBN: 83-233-421-7 Str. 396 Oprawa broszurowa, 24 cm Stan db. (otarcia kraw. okładki, naddarcie okładziny grzbietu, ryski na pow. okładki).

Kod producenta:: 83-233-421-7

Cena:: 14.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka 

Pod red. Bronisława Urbana 

Kraków 2001, Wyd. UJ

ISBN: 83-233-421-7

Str. 396

Oprawa broszurowa, 24 cm

Stan db. (otarcia kraw. okładki, naddarcie okładziny grzbietu, ryski na pow. okładki).


                   Spis rzeczy:


Wstęp   7 

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Pedagogiki UJ — Prof. dr. hab. Franciszka Adamskiego . .   11 

Część pierwsza Osobowościowe i społeczne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu i przestępczości młodzieży 

Kazimierz Pospiszyl, Kilka uwag o genezie patologicznych form zachowania się współczesnej młodzieży   15 

Theodore Hellbriigge, Dyssocjalność we wczesnym dzieciństwie a zachowania przestępcze młodzieży   21 

Mieczysław Radochoński, Wybrane metodologiczne trudności w diagnozowaniu antyspołecznych zaburzeń osobowości   29

Władysława Pilecka, Rozumienie genezy zaburzeń zachowania z perspektywy współczesnych koncepcji osobowości dziecka   37

Jan Szałański, Wybrane korelaty osobowościowe wykolejenia przestępczego młodocianych   45 

Krzysztof Klimasiński, Zaburzenia osobowości u młodzieży — psychopatia i socjopatia  55 

Dorota Kubacka-Jasiecka, W poszukiwaniu tożsamości — od agresji potencjalnej do destruktywności   59 

Stanisław Lipiński, Zapotrzebowanie na stymulację u młodzieży niedostosowanej   83 

Bronisław Urban, Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych  93 

Danuta Borecka-Biernat, Rodzinne predykatory agresji fizycznej młodzieży w sytuacjach społecznie trudnych   103 

Beata Pastwa-Wojciechowska, Psychospołeczne uwarunkowania zachowań aspołecznych nieletnich sprawców przestępstw z użyciem agresji   113 

Adam Mikrut, Sławomir Olszewski, Zachowania agresywne a lęk u osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim   121

Lidia Godzwon, Standardy aprobowania przez młodzież różnych form agresji interpersonalnej   131 

Urszula Dudziak, Postawy wobec norm moralnych i przestępczości seksualnej (badania empiryczne wśród młodzieży licealnej)   141 

Henryk Machel, Niektóre makrocznniki społeczne sprzyjające aktualnie przestępczości młodzieży w Polsce na tle procesu transformacji ustrojowej   163 

Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka, Wykolejenie obyczajowo-przestępcze nieletnich dziewcząt w świetle czynników osobowościowych i środowiskowych   179 

Patrycja Huget, Rodzinne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu u dzieci   193 

Jacek Bitko, Oczekiwania społeczne i poszukiwanie własnego „Ja" jako 'nocie! wyjaśniający niektóre agresywne zachowania młodzieży    203 

Część druga Czynniki warunkujące efektywność profilaktyki i resocjalizacji 

Lesław Pytka, Resocjalizacja — anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne? 219 

Czesław M. Cekiera, Rozwój ku wyższym wartościom profilaktyką przestępczości   233 

Andrzej Bałandynowicz, Rodzina, sąsiedztwo i dewiacja młodzieży   241 

Andrzej Bałandynowicz, Uczeń, szkoła i przestępczość nieletnich   259

Józef Kuźma, Diagnoza uwarunkowań środowiskowych postaw agresywnych wśród młodzieży szkolnej   275 

Stanisław Kawula, Współczesne podkultury młodzieżowe: kontestacja czy przestępczość  287 

Teresa Sołtysiak, Sataniści dawniej i dziś (niektóre objawowe aspekty zjawiska)   297 

Franciszek Wojciechowski, Nieprzystosowanie społeczne u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie — na przykładzie placówek specjalnych  

305 Michał Czarnomski, Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa o szczególnej szkodliwości społecznej   317 

Adam Szecówka, Korygowanie interakcji uczniów niedostosowanych społecznie   323 

Anna Nowak, Sytuacja rodzinna nieletnich przestępców   335 

Tomasz Męcik, Leszek Wieczorek, Sytuacja rodzinna nieletnich, wobec których wydano prawomocne orzeczenia sądowe w Polsce w latach 1985-1994   341 

Halina Marczak, Zaburzenia w zachowaniu się dzieci matek odbywających karę pozbawienia wolności   353 

Mariusz Sztuka, Pertnisywizm i rygoryzm społeczeństwa jako ramy interwencji resocjalizacyjnej na tle współczesnych tendencji w przestępczości nieletnich   365 

Jacek Hubicki, Metody oddziaływań resocjalizacyjnych stosowane przez Centre for Faith and Justice w Dublinie   371 

Mariusz Nowakowski, Koncepcja zróżnicowanych oddziaływań jako szansa dla współczesnej resocjalizacji   379 

Barbara Kowalska-Ehrlich, Młodzież przed sądem  385 Jan Samek, Sztuka jako medium działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Komunikat   393 

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie