Cracovia Polonia Europa Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej Praca zbiorowa (1995)

Cracovia / Polonia / Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej Praca zbiorowa Kraków 1995, Instytut Historii UJ ISBN: 83-86077-67-0 Str. 587, [1] Oprawa tekturowa, 25 cm Rozkładana mapa Rozkładany schemat genealogiczny Tablice genealogiczne Stan: bdb (min. wgniecenia na rogach opr. / ładny egz.)

Kod producenta:: 83-86077-67-0

Cena:: 38.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Cracovia / Polonia / Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej 

Praca zbiorowa

Kraków 1995, Instytut Historii UJ

ISBN: 83-86077-67-0

Str. 587, [1]

Oprawa tekturowa, 25 cm

Rozkładana mapa

Rozkładany schemat genealogiczny

Tablice genealogiczne

Stan: bdb (min. wgniecenia na rogach opr. / ładny egz.)


                                  TREŚĆ: 


CRACOVIA: J. Kłoczowski, Klasztor dominikański w Krakowie w polskiej prowincji dominikańskiej w XIII-XIV stuleciu - G. Labuda, Przeniesienie koronacji królewskich z Gniezna do Krakowa w XIV wieku - Z. H. Nowak, Kraków i jego uniwersytet w świetle wspomnień kartuza Dominika z Prus (1384-1460) - F. Sikora, Rejestr długów wielkorządcy krakowskiego Świętosława Litwosa z Businy sprzed roku 1417 - M. Kowalczyk, Jakub Parkosz z Żórawic. Przyczynki do życiorysu - H. Zaremska, Krakowska księga wójtowska z roku 1422. Bójki i obelgi - J. Laberschek, Dobra ziemskie urzędu wojewody krakowskiego w średniowieczu - W. Bukowski, Salomonowie herbu Łabędź. Ze studiów nad patrycjatem krakowskim wieków średnich - J. Rajman, Organy, organmistrzowie i organiści w średniowiecznym Krakowie - K. Ożóg, Formacja intelektualna biskupów krakowskich w średniowieczu  

POLONIA: M. Derwich, Kilka uwag o sprawie Pięciu Męczenników - A. Samsonowicz, "Nona piscis" a regale rybne w Polsce XI-XII w. - P. Sczaniecki OSB, O wezwaniu św. Benedykta kościołów małopolskich - J. Horwat, Mieszko I Plątonogi, książę raciborski, opolski oraz krakowski 1131-1211 - St. Trawkowski, "Homines ascriptici castellanie de Voybor". W sprawie genezy kasztelanii kościelnych - J. Bieniak, Doliwowie w XIII wieku (Przesłanki późniejszej świetności rodu w Królestwie Polskim ostatnich Piastów) - K. Jasiński, Współpraca polsko-węgierska w dziedzinie polityki dynastycznej u schyłku panowania Władysława Łokietka - J. Kurtyka, Kariera wojewody krakowskiego Andrzeja z Tęczyna na tle rywalizacji stronnictw za panowania Kazimierza Wielkiego -M. D. Kowalski, O rzekomej wojnie beneficjalnej we Wrocławiu pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Karolem IV - J. Tęgowski, Wydarzenia na Rusi w drugiej połowie 1382 roku - J. Sperka, Z dziejów wojen Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem. Działania wojenne w latach 1393-1394 - L. Krzywniak, "Via concordiae" czy "via iustitiae" - jeszcze w sprawie "ostatniego słowa" Pawła Włodkowica o Zakonie krzyżackim - G. Lichończak-Nurek, Wojciech jastrzębiec i jego rodzina jako przykład kariery w czasach jagiellońskich - K. Grodziska, Mikołaja Lasockiego obrona pamięci króla Władysława Jagiełły na soborze bazylejskim - H. Samsonowicz, Horyzonty przestrzenne małego miasta. Kontakty Brześcia Kujawskiego w XV wieku - F. Kiryk, Przyczynki do dziejów szkolnictwa i stosunków kulturalnych późnośredniowiecznego Przemyśla - L. Korczak, Marszałkowie ziemscy w Wielkim Księstwie Litewskim w XV wieku - J. Wroniszewski, Kobieca pieczęć szlachecka w Polsce średniowiecznej - Z. Perzanowski, Dawny Zator - M. Rokosz, Rzymski kodeks "Historii" Długosza 

EUROPA: K. Stopka, Najstarsze świątynie łacińskie na Rusi. "Lacka" bożnica w Perejesławiu -A. Barciak, Przemysł czy Otokar? Z problematyki funkcjonowania dwóch imion władców czeskich w XIII wieku (Przemysł Otokar I) - M. Front, Przedstawiciele drobnej szlachty na pograniczu polsko-węgierskim w XIII wieku i losy ich rodzin - W. Mruk, Posłańcy poczty papieskiej w okresie od pontyfikatu Jana XXII do Innocentego IV (1316-1362) - St. Szczur, Papież Urban V (1362-1370) jako opiekun studentów - St. A. Sroka, Kim była pierwsza żona Władysławaq Opolczyka? - W. Drelicharz, "Filiastra sancti Sigismundi". Z badań nad podaniami genealogicznymi w dziejopisarstwie wieków średnich - A. Gąsiorowski, Zygmunt Luksemburski i Sędziwój z Szubina, czyli o węgierskich apanażach rodziny Ścibora ze Ściborza - J. Krzyżaniakowa, Profesorowie krakowscy na uniwersytecie w Pradze- ich mistrzowie i koledzy - M. Salamon, Imię i tytuł Władysława III (Warne ńczyka) w historiografii greckiej - P. Wróbel, Upadek Bośni (1463 r.) w relacjach współczesnych kronikarzy - D. Quirini-Popławska, Z powiązań Polski z Kaffą, kolonią genueńską na Krymie w drugiej połowie XV wieku - K. Baczkowski, Stosunki polsko-węgierskie w pierwszych latach panowania Zygmunta Starego 1507-1510.

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie