Pisma rozproszone t. II 1877-1889 Gloger Zygmunt Redakcja naukowa edycji Jarosław Ławski i Jan Leończuk (2015)

Gloger, Zygmunt​ ​Pisma rozproszone, t. II, 1877-1889 Redakcja naukowa edycji Jarosław Ławski i Jan Leończuk​ Białystok 2015, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ISBN: 9788363470425 Str. 1487, [1] Oprawa tekturowa, 31 cm Ilustr. na frontyspisie / ilustr. w tekście Stan: bdb

Kod producenta:: 9788363470425

Cena:: 180.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Gloger, Zygmunt

Pisma rozproszone, t. II, 1877-1889  

Redakcja naukowa edycji Jarosław Ławski i Jan Leończuk

Białystok 2015, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

ISBN: 9788363470425

Str. 1487, [1]

Oprawa tekturowa, 31 cm

Ilustr. na frontyspisie / ilustr. w tekście

Stan: bdb


                                TREŚĆ:


Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Od Redakcji ...................................................................................... 21
Anna Janicka, Zygmunt Gloger wobec teorii i praktyki pozytywizmu.......................................................... 23
Dorota Rembiszewska, O języku pism Glogera..................................................................................... 41
Zygmunt Gloger (1845–1910) .......................................................................................................... 55
Łukasz Zabielski, Zasady wydania .................................................................................................... 57
Anna Janicka, Słownik czasopism ..................................................................................................... 63
Wykaz miar, wag i walut ................................................................................................................ 73
Mapy pomocnicze ........................................................................................................................ 77
J. M. Bazewicz, Opis ukształtowania politycznego Niemiec, Austro-Węgier, Królestwa Polskiego
oraz Rosji pod koniec XIX wieku .................................................................................................. 85
Zygmunt Gloger, nt Gloger, Pisma rozproszone ............................................................................................. 91
I. „Biblioteka Warszawska” I.
1. Korespondencja [Już przed rokiem w liście…], „Biblioteka Warszawska” 1877, t. I ................................ 93
2. Korespondencja [Była wątpliwość…], „Biblioteka Warszawska” 1877, t. I ........................................... 96
3. List nieznany Juliusza Słowackiego (do matki), „Biblioteka Warszawska” 1877, t. II ............................. 97
4. Szlachta okoliczna na Żmujdzi, „Biblioteka Warszawska” 1877, t. IV ................................................ 100
5. Korespondencja [O stacjach krzemiennych], „Biblioteka Warszawska” 1878, t. I ................................... 104
6. Skorowidz Królestwa Polskiego, czyli spis alfabetyczny miast, wsi i folwarków, kolonii i wszystkich
nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, ułożony i wydany przez Izydora Zinberga [recenzja],
„Biblioteka Warszawska” 1878, t. I ............................................................................................. 106
7. Imiona starodawne polskie, „Biblioteka Warszawska” 1878, t. II ...................................................... 111
8. Wystawa rolniczo-przemysłowa w Retowie, „Biblioteka Warszawska” 1878, t. IV ................................ 124
9. Korespondencja [Od lat ośmiu…], „Biblioteka Warszawska” 1879, t. I .............................................. 133
10. Zabobony meteorologiczne ludu nadnarwiańskiego, „Biblioteka Warszawska” 1879,
t. I (cz. I), t. II (cz. II) .............................................................................................................. 135
11. Obrazy z zamierzchłych dziejów, „Biblioteka Warszawska” 1879, t. II ............................................. 138
12. Trzecia wystawa rolnicza w Szawlach, „Biblioteka Warszawska” 1879, t. IV ...................................... 162
13. Korespondencja [W dalszym ciągu pomieszczanych…], „Biblioteka Warszawska” 1880, t. I ................... 170
14. „Biblioteczka Ludowa”, „Biblioteka Warszawska” 1880, t. I ........................................................... 175
15. Korespondencja [Mając zwyczaj…], „Biblioteka Warszawska” 1881, t. I .......................................... 176
16. Wycieczka do Białowieży, „Biblioteka Warszawska” 1881, t. I ........................................................ 181
17. Korespondencja [Jakkolwiek rok 1881…], „Biblioteka Warszawska” 1882, t. I, s. 147 ........................ 189
18. Mapa archeologiczna Prus Zachodnich (dawniej Królewskich) z przyległymi częściami
W. Ks. Poznańskiego. Tekst objaśniający. Na podstawie badań dokonanych w latach 1875–1878
oprac. Godfryd Ossowski, Kraków 1881, „Biblioteka Warszawska” 1882, t. II .................................. 192
19. Korespondencja [W dalszym ciągu treściwych…], „Biblioteka Warszawska” 1883, t. I .......................... 197
20. Obraz statystyczny szkół w guberniach zachodnio-południowych Cesarstwa w latach 1825–1826
na podstawie raportu urzędowego, „Biblioteka Warszawska” 1885, t. IV (cz. I), 1886, t. I (cz. II) ......... 201
21. Dworzec Łukasza Górnickiego w Lipnikach pod Tykocinem, „Biblioteka Warszawska” 1889, t. I ........ 217
II. „Kalendarz Ilustrowany” II.
1. Stare przysłowia gospodarskie, doroczne i meteorologiczne, „Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany”
1877 ...................................................................................................................................... 221 
III. „Kurier Warszawski” III.
1. Z Ostrowi, „Kurier Warszawski” 1877, nr 6 (9 stycznia) ................................................................. 239
2. (Z powodu śmierci Adolfa Wyhowskiego), „Kurier Warszawski” 1877, nr 28 ..................................... 240
3. (O ślubie Kazimierza Tyszki), „Kurier Warszawski” 1877, nr 32 ...................................................... 240
4. (O nabywaniu przez Glogera starożytnych narzędzi kamiennych), „Kurier Warszawski” 1877, nr 50 ...... 241
5. (O owczarzu Pakielle), „Kurier Warszawski” 1877, nr 56 ................................................................ 241
6. (O nazwach karczem polskich), „Kurier Warszawski” 1877, nr 153 .................................................. 242
7. Artykuł nadesłany, „Kurier Warszawski” 1877, nr 270 ................................................................... 243
8. Z notat Zygmunta Glogera, „Kurier Warszawski” 1878, nr 206 ....................................................... 244
9. (O przedmiocie odczytów Glogera), „Kurier Warszawski” 1879, nr 54 .............................................. 246
10. O wagach na straganach przekupniów, „Kurier Warszawski” 1879, nr 146 ....................................... 247
11. Pogadanki o rzeczach pożytecznych, „Kurier Warszawski” 1879, nr 218 ............................................. 248
12. (List o drożyźnie mięsa), „Kurier Warszawski” 1880, nr 160 .......................................................... 250
13. Oskar Kolberg, „Kurier Warszawski” 1880, nr 201 ...................................................................... 251
14. Przemysł drobiowy, „Kurier Warszawski” 1880, nr 274 ................................................................ 253
15. Epopeja księgosuszowa, „Kurier Warszawski” 1881, nr 20.............................................................. 257
16. À propos jutrzejszego koncerta (List Zygmunta Glogera do redaktora „Kuriera Warszawskiego”
o Kolbergu), „Kurier Warszawski” 1881, nr 100 .......................................................................... 258
17. Silva rerum, „Kurier Warszawski” 1881, nr 242 ........................................................................... 260
18. Z niedoli, „Kurier Warszawski” 1882, nr 32 ............................................................................... 262
19. Odezwa o nabywaniu starożytności kamiennych, „Kurier Warszawski” 1882, nr 43 ........................... 265
20. Przepisy rozmów towarzyskich, „Kurier Warszawski” 1882, nr 62 ................................................... 265
21. Z prowincji, „Kurier Warszawski” 1882, nr 95 ............................................................................ 266
22. (Sprostowanie o zbiorach archeologicznych Glogera), „Kurier Warszawski” 1882, nr 161 ................... 267
23. Wniebowzięcie N. Maryi Panny, „Kurier Warszawski” 1882, nr 181 ............................................... 268
24. Żałobne wspomnienie (o Alfredzie Moesie), „Kurier Warszawski” 1882, nr 226 ................................ 269
25. Z borów litewskich, „Kurier Warszawski” 1883, nr 1 .................................................................... 270
26. Pośmiertne wspomnienie, „Kurier Warszawski” 1883, nr 326 ........................................................ 272
27. Wiadomość o Michale Jelskim jako artyście, „Kurier Warszawski” 1884, nr 56 ................................. 272
28. Z Tykocińskiego, „Kurier Warszawski” 1884, nr 81 ..................................................................... 273
29. Wspomnienie pośmiertne, „Kurier Warszawski” 1884, nr 223b ..................................................... 275
30. Wiadomość o wykopaniu piaskowców w Nowogrodach, „Kurier Warszawski” 1887, nr 177 ............... 276
31. Wykopaliska na wystawie starożytności, „Kurier Warszawski” 1889, nr 342 ..................................... 277
IV. „Kronika Rodzinna” IV.
1. Walka z muzułmaństwem w pieśniach ludu polskiego, „Kronika Rodzinna” 1877, nr 5 ........................ 281
2. Znad Narwi, „Kronika Rodzinna” 1878, nr 13 ............................................................................. 287
3. Z wystawy retowskiej, „Kronika Rodzinna” 1878, nr 21 ................................................................. 290
4. Trzecia wystawa przemysłowa w Szawlach, „Kronika Rodzinna” 1879, nr 20 ...................................... 294
5. Wystawa etnograficzna na Pokuciu, „Kronika Rodzinna” 1880, nr 10 ............................................... 297
6. Nad Biebrzą, „Kronika Rodzinna” 1882, nry 4, 5 .......................................................................... 301
7. Adwent i roraty polskie, „Kronika Rodzinna” 1882, nr 23 ............................................................... 310
8. „Gospodyni Miejska i Wiejska”, „Kronika Rodzinna” 1883, nr 1 ..................................................... 312
9. Z Podlasia, „Kronika Rodzinna” 1884, nr 12 ................................................................................ 312
10. List Imci Pana Doświadczyńskiego, „Kronika Rodzinna” 1887, nr 12 ............................................. 313
11. Pamiątki po Stefanie Czarnieckim, „Kronika Rodzinna” 1887, nr 23 .............................................. 317
12. Odkrycie Ameryki przez Chińczyków, „Kronika Rodzinna” 1888, nr 8 ........................................... 322
V. „Gazeta Warszawska” V.
1. Sądy gminne, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 7 ............................................................................. 325
2. Z Łomży, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 30 ................................................................................ 328 
3. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 63 ...................................................................... 331
4. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 68 ......................................................... 332
5. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 144 ............................................................. 335
6. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 148 .................................................................... 337
7. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 173 ............................................................. 338
8. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 176 .................................................................... 341
9. Bilety wizytowe z XVIII wieku, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 178 ................................................. 343
10. Z Tykocina, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 181 ......................................................................... 346
11. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 256 ...................................................... 347
12. Zza Wisły, „Gazeta Warszawska” 1877, nr 259 ........................................................................... 348
13. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 10 ........................................................ 349
14. Przyczynek do dziejów ogrodnictwa naszego, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 11 ............................... 351
15. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 39 ............................................................. 353
16. (Nekrolog Franciszka Biłgorajskiego), „Gazeta Warszawska” 1878, nr 46 ......................................... 355
17. Z powodu jubileuszu J.I. Kraszewskiego, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 66 ..................................... 356
18. Projekt, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 70 ................................................................................. 357
19. Sądy gminne, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 101 ........................................................................ 358
20. Drogi bite, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 129 ........................................................................... 360
21. Z Tykocina, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 179 ......................................................................... 362
22. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 181 ................................................................... 363
23. Zabytki przedhistoryczne, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 207 ....................................................... 365
24. Wystawa rolniczo-przemysłowa w Retowie na Żmujdzi, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 240 ............... 366
25. Wystawa rolnicza w Retowie, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 245 .................................................. 371
26. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 271 ...................................................... 378
27. Spółki wkładowo-zaliczkowe w guberni kowieńskiej, „Gazeta Warszawska” 1878, nr 294 ................... 381
28. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 4 .............................................................. 385
29. Archeologia, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 40 ........................................................................... 387
30. Ostrzeżenie, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 41 ........................................................................... 389
31. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 48 ........................................................ 390
32. (Zawiadomienie o odczycie Z. Glogera), „Gazeta Warszawska” 1879, nr 54 ..................................... 393
33. Z Łomży, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 55 ............................................................................... 394
34. „Biblioteczka Ludowa”, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 70 ............................................................ 395
35. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 80 .................................................................... 397
36. Z wiejskiego ustronia, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 144 ............................................................ 399
37. Podarek dla J.I. Kraszewskiego, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 145 ................................................ 401
38. Nowy zbiór pieśni ludu, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 172 ......................................................... 402
39. Portret Mickiewicza, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 176 .............................................................. 405
40. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 177 ...................................................... 407
41. Z Zawiśla, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 177 ............................................................................ 408
42. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 179 ........................................................... 409
43. Etnografia, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 202 ........................................................................... 411
44. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 205 .................................................................. 413
45. Trzecia wystawa przemysłowo-rolnicza w Szawlach, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 212 ..................... 414
46. Trzecia wystawa przemysłowo-rolnicza w Szawlach, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 215, 216 .............. 420
47. „Biblioteczka Ludowa”, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 218 .......................................................... 430
48. Zwyczaj grania na ligawkach w Adwent, „Gazeta Warszawska” 1879, nr 247 .................................... 431
49. [Nekrolog dra Kazimierza Michniewicza], „Gazeta Warszawska” 1879, nr 281 ................................. 432
50. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 20 .................................................................... 433
51. O wyprzedaży i rozprzedaży ziemi, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 64 ............................................. 434
52. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 131 ...................................................... 439
53. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 158 ...................................................... 442
54. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 183 ...................................................... 445 
55. „Biblioteczka Ludowa”, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 156 .......................................................... 448
56. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 157 ........................................................... 449
57. Arsenał polski z wieku XVI, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 164 .................................................... 450
58. Złote księgi, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 168 ......................................................................... 451
59. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 184 .................................................................. 453
60. Wykopaliska marienhauskie, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 243 ................................................... 454
61. Z Białostockiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 247 .................................................................. 456
62. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 251 ...................................................... 457
63. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 256 .................................................................. 459
64. Towarzystwo ogrodnicze, „Gazeta Warszawska” 1880, nr 267 ........................................................ 461
65. Znad Narwi, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 4 ............................................................................ 463
66. Z Białostockiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 19 .................................................................... 464
67. Gdzie się powinien odbyć przyszły kongres archeologiczny?, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 21 ........... 465
68. Podatek dochodowy, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 22 ............................................................... 467
69. Znad Narwi, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 36 .......................................................................... 469
70. Zbiory naukowe po śp. Bolesławie Podczaszyńskim, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 40 ...................... 471
71. Obiady pożegnalne, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 42 ................................................................. 474
72. (Recenzja pogadanek w karczmie Mrówki), „Gazeta Warszawska” 1881, nr 76 ................................. 475
73. „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny”, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 169 ................................ 476
74. W sprawie pożarów, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 201 ............................................................... 479
75. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 225 ................................................................... 481
76. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 238 .................................................................. 482
77. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 242 ................................................................... 483
78. Zuchwała kradzież, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 245 ................................................................ 485
79. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 265 .................................................................. 485
80. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 270 ...................................................... 487
81. Z Brześcia Litewskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 275 .......................................................... 488
82. Z Łomży, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 275 ............................................................................. 489
83. Z Augustowskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 278 ................................................................ 489
84. Z Kamieńca w guberni grodzieńskiej, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 279 ........................................ 490
85. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 290 ...................................................... 491
86. Z okolic Łap, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 291 ........................................................................ 493
87. Spod Międzyrzeca Podlaskiego, „Gazeta Warszawska” 1881, nr 293 ................................................ 494
88. Zapytanie do panów prawników, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 51 ............................................... 495
89. Mapa archeologiczna Prus Zachodnich, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 55 ...................................... 496
90. [Z powiatu mazowieckiego], „Gazeta Warszawska” 1882, nr 72 ..................................................... 498
91. (W sprawie kierunku pracy kobiecej), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 84 ......................................... 499
92. (Heraldyka), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 87 ........................................................................... 501
93. W sprawie budownictwa w miastach i wioskach, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 103 ......................... 504
94. Wybory do sądów gminnych, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 111 .................................................. 507
95. [Nekrolog Marii ze Skopowskich Kiedrzyńskiej], „Gazeta Warszawska” 1882, nr 111 ........................ 508
96. Śp. Mikołaj Modzelewski, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 115 ....................................................... 508
97. (Z guberni łomżyńskiej), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 116 ......................................................... 509
98. (Z powiatu mazowieckiego), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 130 .................................................... 510
99. Spod Łap, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 151 ............................................................................ 512
100. Spod Białegostoku, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 161 .............................................................. 513
101. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 164 ................................................................. 514
102. Znad Narwi, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 168 ....................................................................... 516
103. Straże ochotnicze od ognia z XVI wieku, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 178 .................................. 517
104. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 206 ......................................................... 519
105. Z powiatu ostrowskiego (w guberni łomżyńskiej), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 235 ..................... 520
106. (Nekrolog Alfreda Moesa), „Gazeta Warszawska” 1882, nr 236 .................................................... 523 
107. Z Goniądza, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 244 ....................................................................... 524
108. Wydawnictwo Oskara Kolberga, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 246 ............................................ 525
109. Z powiatu ostrowskiego, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 246 ....................................................... 526
110. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 249 ................................................................. 527
111. Z powiatu ostrowskiego w guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 268 ........................ 528
112. [Z powiatu szczuczyńskiego], „Gazeta Warszawska” 1882, nr 274 ................................................. 530
113. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1882, nr 285 ................................................................. 531
114. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1883, nr 119 .................................................... 533
115. Wydatki gminne, „Gazeta Warszawska” 1883, nr 171 ................................................................. 534
116. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1883, nr 182 ................................................................. 536
117. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1883, nr 274 ......................................................... 537
118. Szarwarki, „Gazeta Warszawska” 1884, nr 42 ............................................................................ 538
119. Wiadomość o Michale Jelskim, „Gazeta Warszawska” 1884, nr 48 ................................................ 540
120. Świętej pamięci Jan Gloger, „Gazeta Warszawska” 1884, nr 184 ................................................... 541
121. Z Białostockiego, „Gazeta Warszawska” 1884, nr 106 ................................................................. 542
122. Kolędy dawne i najnowsze, „Gazeta Warszawska” 1884, nr 291 .................................................... 544
123. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1885, nr 3 .................................................................... 546
124. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1885, nr 178 ................................................................. 547
125. Świętej pamięci ksiądz Stanisław Jamiołkowski, „Gazeta Warszawska” 1885, nr 279 ......................... 549
126. Ceny płodów rolniczych i wynagrodzenie służby, „Gazeta Warszawska” 1885, nr 282 ...................... 550
127. Słów kilka o skutkach parcelacji, „Gazeta Warszawska” 1885, nr 285 ............................................ 552
128. Ważne dla ziemian i ogrodników, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 34 ............................................. 553
129. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 59 .................................................................. 554
130. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 121 ................................................................. 556
131. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 161 .................................................... 557
132. Wydawnictwo ludowe, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 187 ......................................................... 559
133. Z Łomżyńskiego, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 284 ................................................................. 561
134. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 288 ................................................................. 562
135. Z gub. łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1887, nr 241 ............................................................. 563
136. Z Łomży, „Gazeta Warszawska” 1887, nr 92 ............................................................................. 565
137. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1887, nr 237 ................................................................. 566
138. Z wiejskiego zakątka, „Gazeta Warszawska” 1887, nr 307 ............................................................ 567
139. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1887, nr 309 ................................................................. 569
140. Z guberni łomżyńskiej, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 10 ........................................................... 570
141. W sprawie cen ziemi, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 28 ............................................................. 572
142. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 56 .................................................................. 573
143. Ochrona zwierzyny, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 65 ............................................................... 575
144. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 79 .................................................................. 577
145. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 95 .................................................................. 579
146. Z okolic Wizny, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 102 .................................................................. 580
147. Znad Narwi, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 119 ....................................................................... 582
148. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 142 ................................................................. 584
149. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 284 ................................................................. 585
150. Spod Tykocina, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 314 ................................................................... 586
151. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1888, nr 341 ................................................................. 588
152. Mińsk, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 38 ................................................................................ 590
153. Spod Tykocina (podp. Ziemianin), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 61 .......................................... 591
154. Czym jest lud wiejski (podp. Z. G.), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 74 ......................................... 592
155. Z guberni łomżyńskiej (podp. Ziemianin), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 81 ................................. 598
156. Tykocin (podp. N.N.), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 88 ........................................................... 600
157. Pamiątki po Janie Kochanowskim (podp. Hreczkosiej), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 91 ................ 601
158. Z Ciechanowca, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 116 .................................................................. 602 
159. Z Tykocińskiego, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 203 ................................................................. 603
160. Tykocin, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 233 ............................................................................ 606
161. Z powiatu mazowieckiego (podp. Ziemianin), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 250 .......................... 607
162. Z Łomżyńskiego (podp. Ziemianin), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 252 ....................................... 608
163. Z guberni mińskiej (podp. Z.), „Gazeta Warszawska” 1889, nr 254 ............................................... 609
164. Spod Tykocina, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 257 ................................................................... 610
165. Tykocin, „Gazeta Warszawska” 1889, nr 343 ............................................................................ 611

VI. „Kłosy”

1. Znad Narwi, „Kłosy” 1877, nr 605 (20 stycznia) ........................................................................... 613
2. Zwyczaje zapustne, „Kłosy” 1877, nr 606, 607 .............................................................................. 616
3. (Szczegóły o Ludwiku Pawłowskim, wyjęte z nekrologu, napisanego przez J.I. Kraszewskiego),
„Kłosy” 1877, nr 612 ............................................................................................................... 628
4. Krakowiaki ze źródeł drukowanych i ust ludu zebrał Zygmunt Gloger. Nakład i druk Jana Noskowskiego,
„Kłosy” 1877, nr 612 ............................................................................................................... 629
5. Kupalnocka (Sobótka), „Kłosy” 1877, nr 625, 626 ........................................................................ 630
6. Kilka słów o sadownictwie i ogrodnictwie, „Kłosy” 1878, nr 669 ...................................................... 639
7. Wianki na Boże Ciało, „Kłosy” 1878, nr 677 ................................................................................ 642
8. Wystawa rolnicza w Retowie, „Kłosy” 1878, nr 696, 697 ................................................................ 644
9. Szkoła ogrodnicza, „Kłosy” 1878, nr 701 ..................................................................................... 651
10. Retów, „Kłosy” 1879, nr 711 ................................................................................................... 653
11. Nalewka Stefana Czarnieckiego, „Kłosy” 1879, nr 716 ................................................................. 656
12. Prace na polu gospodarstwa krajowego pp. Michała i Kazimierza Girdwojniów
i p. Brunona Dłużewskiego, „Kłosy” 1879, nr 721, 722 ................................................................ 659
13. Obrzędy rolnicze. Dożynki, czyli Wieniec, „Kłosy” 1879, nr 734–739 .............................................. 666
14. Szkoły Bialskie i czteroletni w nich pobyt Józefa Kraszewskiego (1822–1826).
Wspomnienie Jana Glogera, „Kłosy” 1879, nr 744, 745, 746 ......................................................... 685
15. Trzecia wystawa rolniczo-przemysłowa w Szawlach, „Kłosy” 1879, nr 746 ....................................... 699
16. Oskar Kolberg i jego prace, „Kłosy” 1880, nr 789, 790 ................................................................. 705
17. Wiadomości o żubrze litewskim i turze mazowieckim, „Kłosy” 1881, nr 821, 822 ............................. 712
18. Kilka słów o wystawie zwierząt w Warszawie, „Kłosy” 1881, nr 834 ................................................ 722
19. Kilka słów o pieśniach ludowych i narodowych, „Kłosy” 1881, nr 836, 837 ..................................... 727
20. Śp. Alexander Preyss, „Kłosy” 1881, nr 861 ................................................................................ 738
21. Nowy Rok, „Kłosy” 1882, nr 862 ............................................................................................. 739
22. Z gospodarstwa pszczolnego, „Kłosy” 1882, nr 876 ...................................................................... 744
23. Szkoła ogrodnicza w Warszawie, „Kłosy” 1882, nr 879 ................................................................. 746
24. Agnieszka z Opackich Bechonowa jako opiekunka zwierząt (wspomnienie), „Kłosy” 1883, nr 915 ....... 749
25. Obchody zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem, „Kłosy” 1883, nr 962, 963 ................................ 753
26. Arsenał polski z wieku XVI, „Kłosy” 1884, nr 1000 ..................................................................... 762
27. Nekrologia. Jan Gloger, „Kłosy” 1884, Nr 1001, t. XXXIX ........................................................... 764
28. Gryfowie Braniccy jako opiekunowie Żydów, „Kłosy” 1885, nr 1056, s. 204 .................................... 766
29. Ze wspomnień, „Kłosy” 1887, nr 1137 ...................................................................................... 769
30. O naszych stacjach krzemiennych, „Kłosy” 1887, nr 1151, 1152 .................................................... 773
31. Dworzec Kościuszków w Siechnowiczach, „Kłosy” 1887, nr 1173 ................................................... 777
32. Kaplica Kościuszków w Siechnowiczach, „Kłosy” 1888, nr 1182 .................................................... 779
33. Muzeum Etnograficzne, „Kłosy” 1888, nr 1183 .......................................................................... 781
34. Majątek ruchomy Tadeusza Kościuszki w Siechnowiczach, „Kłosy” 1888, nr 1188 ............................ 784
35. Powodzie za Piastów i dzisiejsze, „Kłosy” 1888, nr 1193 ............................................................... 788
36. Skąd powstała ballada Lilie, „Kłosy” 1888, nr 1226 ...................................................................... 792
37. Wystawa sztuki starożytnej i nowożytnej w Warszawie, „Kłosy” 1889, nr 1276 ................................. 794
38. Z życia dworu wiejskiego, „Kłosy” 1889, nr 1278 ........................................................................ 797 
VII. Kwartalnik „Kłosów”
1. Antoni Tyzenhauz, podskarbi nadworny litewski 1733–1785, „Kwartalnik «Kłosów».
Pismo naukowe i literackie pod kierunkiem redakcji «Kłosów»” 1877, r. I, t. II .................................. 801
VIII. „Tygodnik Ilustrowany”
1. Nowy przyczynek dotyczący narodowości Kopernika, „Tygodnik Ilustrowany” 1877, nr 59 .................. 843
2. Seweryn Gołębiowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1877, nr 95 ............................................................ 845
3. Nowy Rok, „Tygodnik Ilustrowany” 1878, nr 110 ........................................................................ 853
4. Jan Sobieski, podług spółczesnego miedziorytu, „Tygodnik Ilustrowany” 1878, nr 118 ........................ 857
5. Kołoża w Grodnie, „Tygodnik Ilustrowany” 1878, nr 121 .............................................................. 860
6. Artykuł zaczynający się od słów: „Od p. Zygmunta Glogera otrzymujemy następującą odezwę”,
„Tygodnik Ilustrowany” 1879, nr 158 ........................................................................................ 863
7. Ludwik Pawłowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1880, nr 210 .............................................................. 866
8. Odezwa o Sobieskim i Kanalewicu, „Tygodnik Ilustrowany” 1880, nr 246 ........................................ 871
9. Oskar Kolberg, „Tygodnik Ilustrowany” 1881, nr 273 ................................................................... 874
10. (List w sprawie pomnika Mickiewicza) (podp. Wieśniak), „Tygodnik Ilustrowany” 1881, nr 278 ......... 880
11. (Odezwa w kwestii wydawnictw popularnych dzieł Mickiewicza),
„Tygodnik Ilustrowany” 1882, nr 362 ........................................................................................ 882
12. Do rodziców. (Głos ze wsi), „Tygodnik Ilustrowany” 1888, nr 282 ................................................. 884
IX. „Gazeta Polska”
1. (Sprostowanie z powodu artykułu o Górnickim), „Gazeta Polska” 1877, nr 42 .................................... 889
2. O szkole ogrodniczej, „Gazeta Polska” 1878, nr 290 ...................................................................... 889
X. „Gazeta Rolnicza”
1. Znad Niemna, „Gazeta Rolnicza” 1877, nr 18 .............................................................................. 893
2. Słówko o wyprzedaży ziemi, „Gazeta Rolnicza” 1877, nr 33 ............................................................ 894
3. Absenteizm, „Gazeta Rolnicza” 1878, nr 10 .................................................................................. 896
4. Słówko o naszych stosunkach rolniczo-sąsiedzkich, „Gazeta Rolnicza” 1878, nr 26 .............................. 897
5. O drzewie i opale, „Gazeta Rolnicza” 1880, nr 48, 49 .................................................................... 900
6. O czym pisać ze wsi?, „Gazeta Rolnicza” 1880, nr 52 ..................................................................... 906
7. Czas płaci, czas traci!, „Gazeta Rolnicza” 1881, nr 26 ..................................................................... 910
8. Wystawa dzieł sztuki stosowanej do przemysłu w Warszawie, „Gazeta Rolnicza” 1881, nr 42 ................ 913
9. Sen wieśniaka, „Gazeta Rolnicza” 1881, nr 32 (cz. I), 1882, nr 1 (cz. II) ............................................ 915
10. Alfred Moes, „Gazeta Rolnicza” 1882, nr 43 ............................................................................... 922
11. „Gospodyni Miejska i Wiejska”, „Gazeta Rolnicza” 1883, nr 1 ....................................................... 924
12. Nasze obrzędy weselne, „Gazeta Rolnicza” 1883, nr 9, 10, 12, 13 ................................................... 925
13. Skarbczyk, „Gazeta Rolnicza” 1883, nr 15 .................................................................................. 940
14. Znad Narwi (w maju), „Gazeta Rolnicza” 1884, nr 22 .................................................................. 941
15. Torfowiska jako muzea przeszłości, „Gazeta Rolnicza” 1886, nr 19 ................................................. 945
16. Z Tykocińskiego, „Gazeta Rolnicza” 1886, nr 19 ......................................................................... 948
17. Cyganie, „Gazeta Rolnicza” 1887, nr 43 ..................................................................................... 951
18. Ze starych szpargałów, „Gazeta Rolnicza” 1887, nr 4; 1888, nr 3, 38; 1889, nr 7, 22, 23, 29 .............. 953
19. Oświata ludu, „Gazeta Rolnicza” 1888, nr 1 ............................................................................... 979
XI. „Gospodyni Wiejska”
1. Ułatwienie zbytu produkcji gospodarstwa domowego, „Gospodyni Wiejska” 1877, nr 18 ..................... 983
2. Ogrodnictwo warzywne. Przyczynek do dziejów ogrodnictwa naszego,
„Gospodyni Wiejska” 1877, nr 23 .............................................................................................. 985 
3. W sprawie sadownictwa. Znad Narwi, „Gospodyni Wiejska” 1878, nr 22 .......................................... 987
4. Kilka uwag w sprawie hodowli drobiu, „Gospodyni Wiejska” 1880, nr 3 ........................................... 989
XII. „Gazeta Handlowa”
1. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1877, nr 263 ...................................................................... 995
2. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1878, nr 54 ........................................................................ 996
3. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1878, nr 154 ...................................................................... 997
4. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1878, nr 276 ...................................................................... 998
5. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1879, nr 56 ...................................................................... 1000
6. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1879, 170 ........................................................................ 1001
7. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1879, nr 272 .................................................................... 1003
8. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1880, nr 88 ...................................................................... 1004
9. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1880, nr 148 .................................................................... 1005
10. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1880, nr 287 ................................................................... 1007
11. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1881, nr 40 .................................................................... 1008
12. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1881, nr 133 ................................................................... 1010
13. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1881, nr 278 ................................................................... 1011
14. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1882, nr 38 .................................................................... 1013
15. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1882, nr 147 ................................................................... 1014
16. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1882, nr 284 ................................................................... 1016
17. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1883, nr 130 ................................................................... 1017
18. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1883, nr 283 ................................................................... 1019
19. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1884, nr 105 ................................................................... 1020
20. Z Tykocińskiego, „Gazeta Handlowa” 1886, nr 164 ................................................................... 1021
XIII. „Niwa”
1. Listy Branickich, „Niwa” 1877, t. XII, s. 902 .............................................................................. 1023
2. Kilka wiadomości o szlachcie zagonowej mazowieckiej i podlaskiej, „Niwa” 1878, t. XIV, nr 91 .......... 1030
3. Głos ze wsi, „Niwa” 1879, z. 102 .............................................................................................. 1039
4. Kilka uwag w sprawie rozdrabniania własności ziemskiej, „Niwa” 1880, z. 122 z dn. 15 stycznia .......... 1042
5. Korespondencyja o potrzebie zniesienia posad komisarzy włościańskich, „Niwa” 1881, nr 152 ............ 1046
6. „Echo Łomżyńskie” i kwestia służby folwarcznej, „Niwa” 1883, t. XXIII ......................................... 1048
7. Głos ze wsi w kwestii żydowskiej, „Niwa” 1884, t. XXV ............................................................... 1054
8. W odpowiedzi na kwestionariusz Ludwika hr. Krasińskiego, „Niwa” 1885, z. 250, t. XXVII ............... 1055
9. Jasyr w pieśniach ludu polskiego, „Niwa” 1886, t. XXIX ............................................................... 1060
XIV. „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”
1. Nazwy weselne. Wyrażenia i przedmioty używane przy godowych obrzędach ludu na przestrzeni
byłej Rzeczypospolitej, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, wydawany staraniem
Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności” 1877, t. I, 1877, s. 80-96 .................................. 1069
2. Poszukiwania archeologiczne w powiecie ostrogskim [we wrześniu 1876].
„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, wydawany staraniem Komisji Antropologicznej
Akademii Umiejętności” 1877, t. I, 1877, s. 8-11 ........................................................................ 1083
3. Zabobony i mniemania ludu nadnarwiańskiego, tyczące ptaków, płazów i owadów.
„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, wydawany staraniem Komisji Antropologicznej
Akademii Umiejętności” 1877, t. I, s. 101-107 ........................................................................... 1086
4. Osady przedhistoryczne na porzeczu Biebrzy, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, wydawany
staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności” 1882, t. VI, Kraków 1882, s. 3-10 ........ 1091
5. Zagadki ludowe znad Narwi i Buga, na pograniczu Mazowsza z Podlasiem w latach 1865–1880,
„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, wydawany staraniem Komisji Antropologicznej
Akademii Umiejętności” 1883, t. VII ........................................................................................ 1098 
XV. „Echo”
1. Listy z Podlasia [I], „Echo” 1878, nr 47 ..................................................................................... 1113
2. Listy z Podlasia [II], „Echo” 1878, nr 82 .................................................................................... 1116
3. Listy z Podlasia [III], „Echo” 1878, nr 127 ................................................................................. 1120
4. Listy z Podlasia [IV], „Echo” 1878, nr 155 ................................................................................. 1124
5. Listy z Podlasia [V], „Echo” 1878, nr 206 .................................................................................. 1126
6. Listy z Podlasia [VI], „Echo” 1878, nr 275 ................................................................................. 1129
7. Pogadanki o rzeczach pożytecznych przez Józefa Skupińskiego (recenzja), „Echo” 1878, nr 96 ............. 1133
8. Warszawskie muzeum rybactwa, „Echo” 1878, nr 110 .................................................................. 1135
9. Z Tykocina, „Echo” 1878, nr 202 ............................................................................................. 1137
10. Listy z Podlasia [VII], „Echo” 1879, nr 47 ................................................................................ 1138
11. Listy z Podlasia [VIII], „Echo” 1878, nr 86 ............................................................................... 1141
12. Listy z Podlasia [IX], „Echo” 1878, nr 111 ............................................................................... 1144
13. Listy z prowincji [X], „Echo” 1878, nr 211 ............................................................................... 1149
14. Listy z Podlasia [XI], „Echo” 1878, nr 105 ............................................................................... 1152
15. Listy z Podlasia [XII], „Echo” 1878, nr 278 .............................................................................. 1155
16. Wianki – Sobótka, nr 130, 131 .............................................................................................. 1159
17. Bibliografia. „Kalendarz dla młodego wieku”, „Echo” 1880, nr 259 .............................................. 1171
18. Przyczynek do dziejów naszego ogrodnictwa, „Echo” 1880, nr 263 ............................................... 1173
19. Biblioteczka Ludowa, „Echo” 1880, nr 272 .............................................................................. 1175
20. Spod Chotyłowa, „Echo” 1880, nr 287 .................................................................................... 1177
21. W sprawie kongresu archeologicznego w Krakowie, „Echo” 1880, nr 288 ...................................... 1178
22. Pamiątki po Czarnieckim, „Echo” 1880, nr 289 ........................................................................ 1179
23. (O kości Stefana Czarnieckiego), „Echo” 1881, nr 2 ................................................................... 1183
24. Zwierzęta przed sądem, „Echo” 1881, nr 3 ............................................................................... 1184
25. Diabeł polski, „Echo” 1881, nr 10 .......................................................................................... 1186
26. Z Białostockiego, „Echo” 1881, nr 174 .................................................................................... 1189
27. Z Łomżyńskiego (O jubileuszu ks. Brzózki), „Echo” 1881, nr 267 ................................................ 1190
28. Znad Buga, „Echo” 1882, nr 63 ............................................................................................. 1191
XVI. „Dwutygodnik Naukowy Poświęcony Archeologii, Historii i Lingwistyce”
1. Zagony w lasach, „Dwutygodnik Naukowy Poświęcony Archeologii, Historii i Lingwistyce” 1879,
t. II, s. 511 .......................................................................................................................... 1193
XVII. „Gazeta Świąteczna”
1. Listy z Podlasia, „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 6 ......................................................................... 1197
2. Listy z Podlasia, „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 11 ........................................................................ 1198
3. Listy z Podlasia, „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 35 ........................................................................ 1199
4. Starodawne zabytki, „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 54 .................................................................. 1200
5. Z Tykocina, „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 64 ............................................................................. 1201
6. Z powiatu mazowieckiego, „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 74 ......................................................... 1202
7. Chleb i sól (podp. Z. G.), „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 78 .......................................................... 1203
8. Zgoda we wsi (podp. Z. G.), „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 86 ...................................................... 1205
9. Z Podlasia, „Gazeta Świąteczna” 1883, nr 108 ............................................................................ 1207
10. Rady dawnych a mądrych ludzi o wychowaniu dziatek, „Gazeta Świąteczna” 1884, nr 1 ................... 1209
11. Zwierzyna, „Gazeta Świąteczna” 1885, nr 213 ........................................................................... 1212
XVIII. „Gospodyni Miejska i Wiejska” XVIII.
1. Kilka słów w sprawie hodowli ryb, „Gospodyni Miejska i Wiejska” 1881, nr 11 ................................ 1215
2. O ochronie zwierzyny, „Gospodyni Miejska i Wiejska” 1882, nr 18 ................................................ 1219 

3. Nasiona warzywne z XVIII wieku, „Gospodyni Miejska i Wiejska” 1883, nr 19 ................................ 1222

XIX. „Wędrowiec. Pismo ilustrowane, obejmujące podróże”
1. Rzeka Narew, „Wędrowiec” 1881, nr 259, 260 ............................................................................ 1225
XX. „Pamiętnik Fizjograficzny”
1. Wykopaliska marienhauskie, „Pamiętnik Fizjograficzny” 1881, t. I .................................................. 1233
2. Notatki archeologiczne Michała Federowskiego z okolic Słonima, kurhany pod Wiszowem,
„Pamiętnik Fizjograficzny” 1882, t. II ....................................................................................... 1237
3. Jurej (św. Jerzy), przyczynek do etnografii krajowej, z notat Michała Federowskiego, „Pamiętnik
Fizjograficzny” 1883, t. III ......................................................................................................1239
4. Wyciągi z Dziejów Polski Długosza, dotyczące fizjografii dawnej Polski, „Pamiętnik Fizjograficzny”
1888, t. VIII .........................................................................................................................1249

XXI. „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny. Dwutygodnik ilustrowany, poświęcony bibliografii,
archeologii, numizmatyce, heraldyce, historii, sztukom pięknym i literaturze”
1. Dawne bilety wizowe (podp. t.r.), „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny” 1881, t. II, s. 84-86 ........ 1283
2. Spod Tykocina (w sprawie wykopalisk przedhistorycznych), „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny”
1881, t. II, s. 87 ................................................................................................................... 1286
3. Z powiatu słonimskiego. W sprawie archeologii i etnografii, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny”
1881, t. II, s. 229, 231 ........................................................................................................... 1288
4. W sprawie fabryk i rękodzieł w dawnej Polsce, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny”
1881, t. II, s. 393-395 ........................................................................................................... 1290
5. Dawne rebusy i zagadki, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny” 1882, t. III ................................ 1292
6. List Z. Glogera, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny” 1882, t. III ........................................... 1297
7. Dawna szkoła w Tykocinie, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny” 1882, t. III, s. 453-459 ............ 1298
XXII. „Ogrodnik Polski”
1. (List Glogera przytoczony w artykule E. Jankowskiego o Glogierówce),
„Ogrodnik Polski” 1882, nr 14 ................................................................................................ 1303
2. Glogierówka i Pepinka Litewska, „Ogrodnik Polski” 1883, nr 18 .................................................... 1304
XXIII. „Słowo”
1. Odpowiedź panu Piskorskiemu w kwestii „fantowania”, „Słowo” 1882, nr 63 ................................... 1309
2. (Recenzja dzieła Romualda Świerzbińskiego, Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł,
kronik i mowy słowiańskiej wskrzeszona, Warszawa 1880, str. 42), „Słowo” 1882, nr 81 ...................... 1311
3. Ze wsi, „Słowo” 1882, nr 122 .................................................................................................. 1312
4. Z powiatu bielskiego, „Słowo” 1882, nr 131 ............................................................................... 1315
5. Z powiatu mazowieckiego, „Słowo” 1882, nr 204 ........................................................................ 1316
6. Z Pułtuskiego, „Słowo” 1882, nr 229 ........................................................................................ 1318
7. [Sprostowanie o nazwisku Alfreda Moesa], „Słowo” 1882, nr 233 ................................................... 1320
8. Z Łomżyńskiego, „Słowo” 1883, nr 5 ........................................................................................ 1321
9. Z okolic Tykocina, „Słowo” 1883, nr 341 ................................................................................... 1322
10. Łomża (koresp. własna), „Słowo” 1886, nr 165 .......................................................................... 1324
XXIV. „Kurier Codzienny”
1. Miłe stosunki, „Kurier Codzienny” 1882, nr 70 .......................................................................... 1325
2. Spod Tykocina, „Kurier Codzienny” 1888, nr 160 ....................................................................... 1326
3. Z Tykocina, „Kurier Codzienny” 1889, nr 102 ............................................................................ 1328
XXV. „Wiadomości Archeologiczne, spostrzeżenia lat ostatnich w dziedzinie starożytności krajowych.
Czasy przedhistoryczne”
1. Wołyń i wykopaliska moszczanieckie ze zbioru śp. Ludwika Pawłowskiego,
„Wiadomości Archeologiczne” 1882, t. IV, s. 194 ....................................................................... 1329
XXVI. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, oprac. F. Sulimierski,
B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880–1914.
1. Jeżewo, t. III, 1882, s. 582 ....................................................................................................... 1339
2. Kobylino (podp. Z. Glo.), t. IV, 1883, s. 216 .............................................................................. 1343
3. Kołomyja (podp. Z. Glog.), t. IV, 1883, s. 283 ............................................................................ 1345
4. Kowalewszczyzna (podp. Z. Glo.), t. IV, 1883, s. 511 ................................................................... 1346
5. Mężenin (podpis Z. G.), t. VI, 1889, s. 280 ................................................................................ 1349
6. Narew, t. VI, 1889, s. 907 ....................................................................................................... 1352

XXVII. „Kraj. Tygodnik polityczno-społeczny (Peters XXVII. burg)”
1. Znad Wisły, „Kraj” 1884, nr 13 ................................................................................................ 1363
2. Z Litwy, „Kraj” 1889, nr 43 ..................................................................................................... 1365
XXVIII. XXVIII. „Zorza. Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu miejskiego i wiejskiego”
1. Kramiki po wsiach, „Zorza” 1884, nr 17 .................................................................................... 1369
2. Czcij ojca twego i matkę twoją!, „Zorza” 1886, nr 4 ..................................................................... 1370
3. O gorzałce, „Zorza” 1886, nr 5 ................................................................................................. 1371
XXIX. „Kurier Rolniczy”
1. Wspomnienie z lat dziecinnych, „Kurier Rolniczy” 1885, nr 41, 42 ................................................ 1375
XXX. „Wszechświat. Tygodnik popularny, poświęcony naukom przyrodniczym”
1. Notatki spostrzegacza nad instynktem i zmyślnością zwierząt, „Wszechświat” 1887, nr 4, 5, 17, 18 ........1379
XXXI. „Wisła”
1. Podróż Niemnem, „Wisła” 1888, t. II ........................................................................................ 1385
2. Święta Bożego Narodzenia w Radłowie galicyjskim, „Wisła” 1888, t. II ........................................... 1395
3. Długosz i pieśni polskie, „Wisła” 1889, t. III ............................................................................... 1396
4. Pieśni przy chrzcinach i pogrzebie na Podlasiu nadnarwiańskim, „Wisła” 1889, t. III ......................... 1404
5. Dawne świrny i śpichlerze, „Wisła” 1889, t. III ............................................................................ 1410
Summary ................................................................................................................................. 1417
Reziumė .................................................................................................................................. 1419
Рэзюмэ (białor.) ....................................................................................................................... 1421
Pезюме (ukr.)............................................................................................................................ 1423
Pезюме (ros.) ............................................................................................................................ 1425
Noty o Autorach ....................................................................................................................... 1427
Spis ilustracji ............................................................................................................................ 1428
Indeks czasopism ....................................................................................................................... 1429
Indeks nazw geograficznych ........................................................................................................ 1432
Indeks nazwisk .......................................................................................................................... 1463 


Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie